หน้าตาไม่โอ ... รสชาติด้วย --"  ที่ ร้านอาหาร เหลี่ยมนมสด