แผนที่ร้าน ร้านกาแฟเว้ยเฮ้ย สาขา7

13.749658100.541323