ที่อยู่ (ไม่มี)
ช่วงเวลา ทุกวัน : 11:30 - 14:30, 17:30 - 21:30
มากกว่า 1,000 บาท
รับบัตรเครดิต ไม่รับ
สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
สำหรับเด็ก เหมาะสม
รับจองล่วงหน้า รับ