แผนที่ร้าน ไก่ทอดสมุนไพรเชียงคำ

13.7895326100.5666346