ขนมปังเนยนม เนยโอวัลติน ที่ ร้านอาหาร พระนครนมสด 2499

แผนที่ร้าน พระนครนมสด 2499

13.752791100.504049