ที่อยู่ ซอย มรุพงษ์ 2 (อยู่เยื้องกับพิพิธภัณฑ์ปั้นทราย) หน้าเมือง , เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์ติดต่อ 080 914 8555,038-513-886
251 - 500 บาท
ที่จอดรถ มีที่จอดรถ
รับบัตรเครดิต รับ
สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
สำหรับเด็ก เหมาะสม
แอลกอฮอล์ เบียร์ เหล้า
รับจองล่วงหน้า รับ