ที่อยู่ บางแสน (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา) ฉะเชิงเทรา
ต่ำกว่า 100 บาท
รับบัตรเครดิต ไม่รับ
สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
สำหรับเด็ก เหมาะสม
รับจองล่วงหน้า รับ
แทค wifi