• ที่อยู่ บางแสน (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา) ฉะเชิงเทรา
  • ย่าน บางแสน
  • ช่วงราคา ต่ำกว่า 100 บาท
  • รับบัตรเครดิต ไม่รับ
  • สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
  • สำหรับเด็ก เหมาะสม
  • รับจองล่วงหน้า รับ
  • แทค wifi