เจ๊โอว ข้าวต้มเป็ด (Jae Oh)
Jae Oh
4.148331273176762
Ranked #30 from 2,830Chinese in Bangkok
101 - 250 baht

Rating Distribution

0
30
Save To List 216
First to Review
Address ซอย จรัสเมือง (113 ถนนจรัสเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมีป้ายร้านอยู่ปากซอย) Rong Muang , Pathum Wan , Bangkok 10330
Phone 081-682-8816
Hours Everyday : 00:00 - 02:00, 17:00 - 23:59
101 - 250 baht
Parking Street
Credit Card Not accept
Good for Groups Yes
Good for Kids Yes
Alcohol Liquor Beer
Takes Reservation Accept

Top Menu

See all »
คอหมูทอด (10 votes)
หมูกรอบ (7 votes)
กรรเชียงปูนึ่ง (5 votes)
เป็ดพะโล้ (5 votes)

Jae Oh Map