เนื้อลวกเด็ดมาก  ที่ ร้านอาหาร ก๋วยเตี๋ยวเรือธัญญาเลิศรส