นนธธารา (Nonthatara)
นนธธารา
ที่อยู่ 15/3 หมู่ 6 ถ.ชัยพฤกษ์ (ติดกับร้านโคขุน-ปลาเขื่อน) เทศบาลนครปากเกร็ด , ปากเกร็ด , นนทบุรี 11120
ช่วงเวลา ทุกวัน : 10:30 - 01:00
251 - 500 บาท
ที่จอดรถ มีที่จอดรถ
รับบัตรเครดิต รับ
สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
สำหรับเด็ก เหมาะสม
แอลกอฮอล์ เบียร์ เหล้า
รับจองล่วงหน้า รับ