จิน หม่าน โหลว (Chin Man Low)
จิน หม่าน โหลว
ที่อยู่ 298 สันติภาพ ตลาดน้อย , ภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์ติดต่อ 02683 7959, 02623 0340
ช่วงเวลา ทุกวัน : 11:00 - 14:00, 17:00 - 22:00
251 - 500 บาท
ที่จอดรถ จอดข้างทาง
รับบัตรเครดิต รับ
สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
แอลกอฮอล์ เหล้า ไวน์ เบียร์
แทค สลัด Salad