สัปปะรดที่ไม่ได้สั่งแต่ทางร้านยกมาให้เฉยๆแต่คิดเงิน555 ที่ ร้านอาหาร ปลาแม่น้ำ