ไอติมกระทิ(มหาชัยไม่ใช่ไผ่ทอง)+ไข่แข็ง ที่ ร้านอาหาร น้ำแข็งใส ไอติม