ยำหอยนางโลม กระทินสด โลยด้วยหอมซอยทอด  ที่ ร้านอาหาร ครัวนายพัน