กล้วยปิ้งอร่อย ที่ ร้านอาหาร กล้วยปิ้งบางใหญ่
  • ที่อยู่ โยธาธิการ นบ. 2014 (ร้านอยู่กลางซอยวัดคงคา หมู่ 14 ต.บางม่่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี) บางใหญ่ , บางใหญ่ , นนทบุรี
  • ย่าน นนทบุรี
  • ช่วงเวลา ทุกวัน : 08:00 - 15:00
  • ช่วงราคา ต่ำกว่า 100 บาท
  • รับบัตรเครดิต ไม่รับ
  • สำหรับกลุ่ม ไม่เหมาะสม
  • สำหรับเด็ก เหมาะสม
  • รับจองล่วงหน้า ไม่รับ