เลี่ยว เลี่ยง เซ้ง
เลี่ยว เลี่ยง เซ้ง

Rating Distribution

0
5
ที่อยู่ ถนนสีลม (ชั้น B1 ห้อง103 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์) กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ 02-2345791 , 080-5551454
101 - 250 บาท
รับบัตรเครดิต รับ
สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
สำหรับเด็ก เหมาะสม
รับจองล่วงหน้า รับ