ข้าวราดแกง 2 จานกับปลาน้ำดอกไม้ไซด์กลางที่ทานได้ทั้งตัว ยกเว้นกาง รวม 75 บาท ที่ ร้านอาหาร ร้านข้าวแกง

แผนที่ร้าน ร้านข้าวแกง

13.760309100.495809