อร่อยหลายอย่าง แหนมเนือง ปลาเรือนกล้วยไม้  ที่ ร้านอาหาร แดงแหนมเนือง