แผนที่ร้าน Ajisen Ramen อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

13.763707100.537825
Ajisen Ramen อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ