The Little Kitchen
The Little Kitchen
เพิ่มรูปภาพ เขียนรีวิว
Save to list 8
คนแรกที่รีวิว
ที่อยู่ Central ชิดลม, 1027 ถ.เพลินจิต ลุมพินี , ปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร 10330

เมนูที่แนะนำโดยสมาชิก

ยำวุ้นเส้น (1 ครั้ง)
ข้าวน้ำพริกลงเรือ (1 ครั้ง)
ต้มข่าไก่ (1 ครั้ง)
ไก่ทอดจิ้มแจ่ว (1 ครั้ง)
มักกะโรนัผัด กุ้ง/ไก่/หมู (1 ครั้ง)
See all »

แผนที่ร้าน The Little Kitchen

13.744465100.544508
The Little Kitchen

ร้านใกล้เคียง

Search more »