อาป๋ากุ้งย่างเกาหลี สาขา 23 (A PA SHRIMP KOREAN BARBEQUE BRANCH 23)
อาป๋ากุ้งย่างเกาหลี สาขา 23

แผนที่ร้าน อาป๋ากุ้งย่างเกาหลี สาขา 23

13.92161072100.6754198