แผนที่ร้าน Goodie's Coffee Bar & Cafe

16.58555499.4369196