เจริญรัถเป็ดพะโล้ (CHAROEN RAT PET PHALO RESTAURANT)
เจริญรัถเป็ดพะโล้

แผนที่ร้าน เจริญรัถเป็ดพะโล้

13.72772632100.505642