• ที่อยู่ สนามบินดอนเมือง อาคารภายในประเทศ รังสิตถนนวิภาวดี (ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ วิภาวดีรังสิต) สีกัน , ดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร 10210
  • เว็บไซต์ http://www.savoey.co.th
  • เบอร์ติดต่อ 02535 4498, 02535 4500
  • ช่วงเวลา ทุกวัน : 05:30 - 22:00
  • ช่วงราคา 251 - 500 บาท
  • ที่จอดรถ มีที่จอดรถ
  • สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
  • สำหรับเด็ก เหมาะสม