แผนที่ร้าน สวนอาหารล. ละอองธารทองปลาเผา

14.79136994100.6119173