แผนที่ร้าน กำนันประกอบไก่กะเต็ด

15.20466516102.0700061