ที่อยู่ ถนนบ้านหลวย ในเมือง , เมืองลำพูน , ลำพูน 51000
รับบัตรเครดิต รับ
สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
สำหรับเด็ก เหมาะสม
รับจองล่วงหน้า รับ