ร้านอาหาร ลาบลุงนิล
  • ที่อยู่ ถนนบ้านหลวย ในเมือง , เมืองลำพูน , ลำพูน 51000
  • รับบัตรเครดิต รับ
  • สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
  • สำหรับเด็ก เหมาะสม
  • รับจองล่วงหน้า รับ