ที่อยู่ ตลาดกลางเพื่อการเกษตร ถนนสายเอเซีย (อยู่ริมถนนสายเอเซียฝั่งขาเข้ากรุงเทพ ภายในตลาดกลางเพื่อการเกษตร หน้าหันหน้าเข้าถนนร้านจะอยู่สุดซอยกลาง) หันตรา , พระนครศรีอยุธยา , พระนครศรีอยุธยา
เบอร์ติดต่อ 0898096262
101 - 250 บาท