How to จัดพอร์ตลงทุนตามวัย อายุแบบเราจัดพอร์ตยังไงดี?
  1. How to จัดพอร์ตลงทุนตามวัย อายุแบบเราจัดพอร์ตยังไงดี?

How to จัดพอร์ตลงทุนตามวัย อายุแบบเราจัดพอร์ตยังไงดี?

ใครที่เป็นสายการเงินและการลงทุน เคยสงสัยกันไหมคะว่า อายุแบบเราควรจัดพอร์ตลงทุนยังไงดีให้มันเหมาะสมกับวัย วันนี้เรามีคำตอบ!
writerProfile
9 มิ.ย. 2021 · โดย

**เนื้อหาในบทความนี้เป็นเพียงแนวทางการจัดพอร์ตลงทุนตามความเหมาะสมของแต่ละวัยเท่านั้น ผู้อ่านควรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคนอีกครั้ง**

โลกของการเงินและการลงทุนมันลึกลับซับซ้อนกว่าที่คิด มันไม่ใช่แค่การเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งแล้วจะบรรลุเป้าหมายในทันที แต่มันต้องรู้จักสินทรัพย์ รู้จักความเสี่ยง และต้องรู้จักการจัดสรรเงินลงทุนเป็นอย่างดีด้วย จึงจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ วันนี้เราก็มี "วิธีจัดพอร์ตลงทุนตามวัย" มาแนะนำ เพราะการจัดพอร์ตหรือจัดสรรเงินลงทุนถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในด้านการลงทุนเลยทีเดียว ว่าแล้วก็ไปดูกันเลยว่าแต่ละช่วงอายุควรจัดพอร์ตลงทุนยังไงดี ?!

อายุแบบเราจัดพอร์ตลงทุนยังไงดี ?

จัดพอร์ตลงทุนตามวัย อายุแบบเราจัดพอร์ตยังไงดี?

การจัดพอร์ตลงทุนของ 'วัยเริ่มต้นทำงาน' (อายุ 21-30 ปี)

วัยเริ่มต้นทำงานอย่างเรา ๆ ถือเป็นวัยที่ได้เปรียบในการออมและการลงทุนมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน ยังไม่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากนัก มีเวลาและกำลังในการหารายได้เพิ่มอีกนาน จึงสามารถจัดสรรเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้น และกองทุนรวมหุ้นได้มากถึง 90% ส่วนอีก 10% ที่เหลือควรเก็บไว้ในรูปของเงินฝากและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่น ๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ที่มีความปลอดภัยของเงินต้นสูง และได้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน

การจัดพอร์ตลงทุนของ 'วัยสร้างครอบครัว' (อายุ 31-40 ปี)

สำหรับวัยสร้างครอบครัว เป็นช่วงวัยที่หน้าที่การงานเริ่มมั่นคง รายได้เพิ่มสูงขึ้น แต่ภาระค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเช่นกัน เพราะอยู่ในช่วงที่กำลังสร้างครอบครัว ต้องจ่ายค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าเลี้ยงดูบุตร และเลี้ยงดูบุพการี ฯลฯ ฉะนั้นเมื่อมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ก็น้อยลง คนที่อยู่ในวัยนี้จึงควรลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงลงเหลือเพียง 50% ขณะเดียวกันก็เพิ่มสัดส่วนของเงินฝาก และสินทรัพย์เสี่ยงต่ำมากขึ้น

การจัดพอร์ตลงทุนของ 'วัยปึกแผ่นมั่นคง' (อายุ 41-50 ปี)

เป็นช่วงที่ชีวิตมีหลักฐานมั่นคงที่สุด และฐานเงินเดือนสูงขึ้น แม้จะยังมีภาระทางการเงินอยู่ แต่ก็ผ่อนคลายลงไปมาก ไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ หากเก็บออมและลงทุนอย่างมีวินัยมาตั้งแต่ต้น ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ครอบครัวและฐานะทางการเงินดี แต่เนื่องจากวัยที่เริ่มมากขึ้น จึงทำให้เวลาในการหารายได้เพิ่มเหลืออีกไม่กี่ปี การลงทุนของคนวัยนี้จึงควรเน้นนำเงินไปไว้ในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเงินฝากและตราสารหนี้ 70% ส่วนที่เหลืออีก 30% ให้แบ่งมาลงทุนในหุ้นระยะยาว 

การจัดพอร์ตลงทุนของ 'วัยใกล้เกษียณ' (อายุ 50 ปีขึ้นไป)

ช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มจะใช้เงินสะสมของตนเอง แม้ค่าใช้จ่ายบางอย่างจะลดลง แต่ค่ารักษาพยาบาลจะเพิ่มมากขึ้นตามวัยและสุขภาพ ดังนั้นเงินออมเกือบทั้งหมดในชีวิตกว่า 90% จึงควรอยู่ในรูปของเงินฝากและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ใช่ว่าคนวัยนี้จะลงทุนในหุ้นไม่ได้ หากใครมีทรัพย์สินเงินทองเก็บออมไว้มากพอ ก็อาจจัดสรรเงินไม่เกิน 10% ไปลงทุนในหุ้นเพื่อให้เงินงอกเงย และถึงแม้จะผิดพลาดเกิดสูญเงินก้อนนี้ไป ก็แทบจะไม่กระทบการเงินโดยรวมมากนัก

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จะเห็นเลยว่าการจัดพอร์ตลงทุนของแต่ละวัยนั้นมีอัตราส่วนค่อนข้างแตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดพอร์ตลงทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพียงอย่างเดียว แต่มันขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเราด้วย ฉะนั้นการจัดพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเราเองจะดีที่สุดค่ะ

ยังมีบทความเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนอีกเพียบ!