วิจัยเผย! เกิดมารวยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า
  1. วิจัยเผย! เกิดมารวยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า

วิจัยเผย! เกิดมารวยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า

เกิดมารวยหรือเกิดมาจนไม่ผิด แต่เกิดมาจนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้หมายความว่าไม่พยายาม วิจัยเผย! เกิดมารวยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า
writerProfile
16 ม.ค. 2022 · โดย

คำคมที่คุ้นหู ก็คงจะเป็น “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” คนที่เกิดมาจนเลยต้องพยายามอย่างหนัก เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ แต่ก็มีคนจนอีกหลายคน ที่พยายามยังไงก็ไม่สำเร็จตามที่หวังไว้ เป็นเพราะไม่ขยัน และพยายามไม่มากพอหรือเปล่า? จริง ๆ แล้ว วิจัยเผย! เกิดมารวยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า

วิจัยเผย! เกิดมารวยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า

วิจัยเผย! เกิดมารวยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า ทำไมคนจนพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ

เราอาจจะมีภาพจำว่าคนจน ขี้เกียจและไม่มี Growth mindset ก็เลยไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ที่ทำให้หลุดพ้นจากวังวนนั้น แต่งานวิจัยจาก Center on Education and the Workforce (CEW) ของจอร์จทาวน์ ในสหรัฐอเมริกา ชื่อว่า “Born to Win, Schooled to Lose,” (เกิดมาชนะ เรียนเพื่อแพ้) ชี้ว่า เด็กที่เกิดมารวย มักจะประสบความสำเร็จมากกว่า

Anthony P. Carnevale ผู้อำนวยการ ที่ CEW กล่าวว่า “ในอเมริกา เกิดมารวยดีกว่าเกิดมาฉลาด” เพราะคนที่มีพรสวรรค์ บางครั้งก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไป และจากการวิจัยของเรา พบว่า เด็กมีพรสวรรค์ที่มาจากครอบครัวที่ไม่รวย ไม่มีโอกาสเท่าเด็กที่มีความสามารถเพียงเล็กน้อย แต่บ้านรวย

ในการวิจัยนี้ พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลจาก National Center for Education Statistics (NCES) เพื่อติดตามผลลัพธ์ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงวัยผู้ใหญ่ ประเมินสติปัญญาตามผลการทดสอบทางคณิตศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน จากนั้นนักวิจัยได้จัดหมวดหมู่นักเรียนตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยพิจารณาจากรายได้ครัวเรือน ความสำเร็จทางการศึกษาของผู้ปกครอง สถานะทางสังคมของผู้ปกครอง โดยเด็กอนุบาลที่มาจากครอบครัวที่ยากจน มีโอกาสน้อยกว่าที่จะเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยาลัย แถมยังมีโอกาสน้อยกว่าที่จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าเพื่อนที่เกิดมารวยที่มีผลการเรียนไม่ดี

คนที่บ้านจนแต่ฉลาด มีผลการสอบสูงสุดใน 25% มีแค่ 31% เท่านั้น ที่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเมื่อจบออกมา มีงานทำที่ดี มีเงินเดือน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,160,000 บาท อายุ 35 ปี มีเงินเดือนเฉลี่ยตกเดือนละประมาณ 1,500,000 บาท ส่วนคนที่บ้านรวย แต่ไม่ฉลาด มีจำนวนมากถึง 71% ที่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเมื่อจบออกมาทำงานก็ได้เงินในอัตราเดียวกันกับคนที่บ้านจนแต่ไม่รวย จำนวน 31% นั้น

นอกจากนี้ คนฉลาดแต่บ้านจน สามารถเลื่อนชั้นทางสังคมได้ประมาณ 76% ส่วนคนไม่ฉลาดแต่บ้านรวย จะสามารถรักษาสถานะทางสังคมไว้ได้มากถึง 91% และเด็กที่บ้านจน จะมีการลงทุนกับกิจกรรมของเด็ก น้อยกว่าเด็กที่บ้านรวย

Carnevale กล่าวว่า หลาย ๆ คน อาจจะโทษการศึกษาในโรงเรียน แต่มีหลายปัจจัย และหลายตัวแปรมากที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ เช่น เชื้อชาติ ชั้นเรียน และเพศ ทุกอย่าง ตั้งแต่หนังสือในบ้าน ไปจนถึงจำนวนคำที่เด็กรู้เมื่ออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อเสียและความได้เปรียบนั้นซับซ้อน “มีเด็กหลายคนที่ล้ม แต่ก็ลุกได้ แต่หลายคนที่ล้ม แล้วไม่มีโอกาสจะได้ลุก” เขาเชื่อว่า การสนับสนุน จะสามารถช่วยให้นักเรียนที่บ้านจน เอาชนะความท้าทายและเข้าถึงความสำเร็จได้ และการสนับสนุนที่คล้ายกันนี้อาจช่วยนักเรียนที่เรียนไม่เก่งได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ Kevin Thom นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ร่วมกับ Nicholas Papageorge และทีม Nature Genetics ได้สแกนคู่เบสหลายล้านคู่จาก 1,131,881 จีโนมแต่ละตัวเพื่อหาหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างยีน และทำนายความสำเร็จทางการศึกษา พวกเขาพบว่าผลการทดลองนั้นสอดคล้องกัน คนที่เกิดมารวย จะมีโอกาสมากกว่า รวมไปถึงพัฒนาการ ทางการเลี้ยงดูอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยให้ประสบความสำเร็จมากกว่า สาเหตุที่พวกเขาทดสอบ ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ มีผลในด้านเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากพรสวรรค์ของเด็กที่เกิดมาจนจะสูญเปล่า “นั่นไม่ดีต่อพวกเขา และไม่ดีต่อเศรษฐกิจด้วย เพราะเด็กที่เกิดมาจนนั้น ถึงจะฉลาด หรือมีพรสวรรค์ขนาดไหน ก็ต้องต่อสู้กับชีวิตที่ลำบาก” ธอมกล่าว

Reference :

Abigail Johnson Hess. 2019. "Georgetown study: ‘To succeed in America, it’s better to be born rich than smart’" [Online] เข้าถึงได้จาก : https://www.cnbc.com/2019/05/29/study-to-succeed-in-america-its-better-to-be-born-rich-than-smart.html สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

CEW Georgetown. 2019. "Born To Win, Schooled To Lose" [Online] เข้าถึงได้จาก : https://cew.georgetown.edu/cew-reports/schooled2lose/ สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

ANDREW VAN DAM. 2018. "Genetic study confirms: It's better to be born rich than talented" [Online] เข้าถึงได้จาก : https://www.chicagotribune.com/lifestyles/ct-life-born-rich-vs-talented-20181010-story.html สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565  

เกิดมารวยไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องยอมรับความจริงว่าหลาย ๆ คนที่ทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่พอจะมีเงินทุนอยู่แล้ว สามารถนำเงินนั้นไปลงทุนและต่อยอดได้ และคนจนพยายามให้สำเร็จยังไง ก็อาจจะประสบความสำเร็จได้ไม่เท่าคนรวย เพราะความเหลื่อมล้ำ ทั้งในด้านการศึกษา ทรัพยากร และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน คนจนที่ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้แปลว่าไม่เก่งและขี้เกียจเสมอไป คนทุกคนมีความพยายาม แต่ปัจจัยที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จนั้นแตกต่างกัน และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วคือ “เกิดมารวย”

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ