เปิด! ระดับมาตรการ COVID-19 ในประเทศไทย แต่ละระดับต้องปฏิบัติตัวยังไง
 1. เปิด! ระดับมาตรการ COVID-19 ในประเทศไทย แต่ละระดับต้องปฏิบัติตัวยังไง

เปิด! ระดับมาตรการ COVID-19 ในประเทศไทย แต่ละระดับต้องปฏิบัติตัวยังไง

เพื่อน ๆ หลายคนอาจจะสงสัย ว่ามาตรการโควิดมีกี่ระดับกันแน่ แล้วแต่ละระดับหมายถึงอะไร ต้องปฏิบัติตัวยังไง เดินทางออกต่างจังหวัดได้ไหม ตามมาดูกันค่ะ
writerProfile
11 ม.ค. 2022 · โดย

พวกเราอยู่กับการระบาดของเชื้อ COVID-19 มาจนเข้าปีที่ 3 จากปี 2019 ถึงปัจจุบัน เข้าสู่ปี 2022 และมีการระบาดของเชื้อ COVID-19 เป็นระลอกที่ 5 ในประเทศไทยแล้ว เชื้อก็ยังไม่หายไป และกลายพันธุ์ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง แต่หลาย ๆ คน อาจจะยังไม่รู้ว่ามาตรการโควิดมีกี่ระดับ ต้อง Work From Home ไปจนถึงเมื่อไหร่ มาตรการโควิดล่าสุดของประเทศไทยอยู่ระดับไหน มาตรการโควิดมีอะไรบ้าง แล้วแต่ละระดับหมายความว่าอย่างไรบ้าง ต้องปฏิบัติตัวยังไง ไปดูกันดีกว่าค่ะ 

มาตรการโควิดมีกี่ระดับ มีอะไรบ้าง?

ระดับมาตรการโควิดในประเทศไทยมีกี่ระดับ มีอะไรบ้าง มาตรการโควิด ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุขของประเทศไทย และมาตรการระดับเตือนภัยโควิดในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ที่ใช้เกณฑ์ของผู้ติดเชื้อเป็นการวัด ได้แก่

 • มาตรการโควิดระดับ 1 ระดับต่ำ ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ มีแต่ผู้ติดเชื้อนอกประเทศ
 • มาตรการโควิดระดับ 2 เล็กน้อย มีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับต่ำ
 • มาตรการโควิดระดับ 3 ปานกลาง ไวรัสกระจายในระดับปกติ
 • มาตรการโควิดระดับ 4 รุนแรง กราฟผู้ติดเชื้อเริ่มพุ่งสูงขึ้น
 • มาตรการโควิดระดับ 5 วิกฤติ ความเสี่ยงทางด้านการบริการทางสาธารณะสุข เช่น เตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ

มาตรการโควิดระดับ 1 ระดับต่ำ

สำหรับมาตราการโควิดระดับ 1 จะเป็นระดับที่ปลอดภัยที่สุด คนในประเทศสามารถใช้ชีวิตได้เกือบปกติ สามารถรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมได้ แต่ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เมื่ออยู่ข้างนอก ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศ มีแต่ผู้ติดเชื้อนอกประเทศเท่านั้น และระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับ และรักษาผู้ป่วยได้ทันหากมีผู้ติดเชื้อ

แนวทางการปฏิบัติ

 • เวลาออกไปข้างนอก : ใส่แมสก์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ
 • การเรียนการสอนและการทำงาน : สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
 • ธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ : สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
 • การรวมกลุ่ม : ใช้มาตรการ Smart living สามารถร่วมกิจกรรมได้แบบ New Normal
 • เดินทางออกต่างจังหวัด : ใช้ขนส่งสาธารณะได้ตามปกติ ตามมาตร Covid free setting
 • เดินทางออกต่างประเทศ : เดินทางเข้า-ออกประเทศได้ตามปกติ
 • การรองรับของระบบสาธารณะสุข : มีจำนวนเตียงเพียงพอต่อผู้ติดเชื้อทุกราย

มาตรการโควิดระดับ 2 เล็กน้อย

มาตรการโควิดในระดับ 2 จะเป็นมาตราการที่ยกระดับขึ้นมาเล็กน้อยจากระดับ 1 เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ น้อยกว่า 300 รายต่อสัปดาห์ มีการระบาดของเชื้อในวงจำกัด มีคลัสเตอร์เพียง 1 คน ที่อาจจะระบาดไปยังกลุ่มอื่นไม่เกิน 3 กลุ่ม การรองรับของระบบสาธารณะสุขเพียงพอต่อผู้ป่วย มีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล 40-59% มีการปิดสถานที่เสี่ยง และอาจมีการเรียนการสอน หรือ Work From Home สำหรับพื้นที่เสี่ยงตามความเหมาะสม

แนวทางการปฏิบัติ

 • เวลาออกไปข้างนอก : ใส่แมสก์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ
 • การเรียนการสอนและการทำงาน : พิจารณาตามความเหมาะสมหากมีผู้ติดเชื้อ
 • ธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ : เฝ้าระวัง คัดกรอง ทำตามมาตรการ DMHTT (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ เช็คอุณหภูมิ แสกนไทยชนะ) อย่างเคร่งครัด
 • การรวมกลุ่ม : ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน งดเข้าสถานที่เสี่ยง เลี่ยงการรวมกลุ่ม
 • เดินทางออกต่างจังหวัด : ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ ผู้ได้รับวัคซีนเดินทางได้ตามปกติ
 • เดินทางออกต่างประเทศ : เลี่ยงการเดินทางเข้า-ออกประเทศ มีมาตรการการกักตัว เมื่อเข้า-ออก
 • การรองรับของระบบสาธารณะสุข : มีผู้ป่วยเข้ารักษา 40-59% ในโรงพยาบาล

มาตรการโควิดระดับ 3 ปานกลาง

เป็นระดับมาตรการโควิดที่ประกาศเมื่อไวรัสระบาดโดยธรรมชาติ และการแพร่กระจายโรคเป็นไปตามอัตราการแพร่ระบาด และสามารถพยากรณ์ คาดการณ์ และหาทางป้องกันได้ อาจจะมีการแพร่ระบาดสูง มีคลัสเตอร์ที่ระบาดไปยังกลุ่มอื่นมากกว่า 3 กลุ่ม ผู้ติดเชื้อประมาณ 300-900 รายต่อ/สัปดาห์ แต่มีการเตรียมการรับมือได้ มีการควบคุมในระดับที่เข้มข้นขึ้น อาจมีการบังคับให้เรียนออนไลน์ หรือ Work From Home เพื่อป้องกันการระบาด

แนวทางการปฏิบัติ

 • เวลาออกไปข้างนอก : เลี่ยงการออกไปข้างนอก ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้ใส่แมสก์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ 
 • การเรียนการสอนและการทำงาน : เรียนออนไลน์หรือ Work From Home 20-50%
 • ธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ : ปิดเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่แออัด
 • การรวมกลุ่ม : เลี่ยงการรวมกลุ่มที่มีคนจำนวนมาก
 • เดินทางออกต่างจังหวัด : เลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ
 • เดินทางออกต่างประเทศ : เลี่ยงการเดินทางเข้า-ออกประเทศ มีมาตรการการกักตัว เมื่อเข้า-ออก
 • การรองรับของระบบสาธารณะสุข : มีผู้ป่วยเข้ารักษา 60-79% ในโรงพยาบาล

มาตรการโควิดระดับ 4 รุนแรง

กราฟผู้ติดเชื้อเริ่มพุ่งสูงขึ้น หรือระบาดมากกว่าอัตราการแพร่ระบาดของโรคที่ควรจะเป็น มีการระบาดในวงกว้าง หาความเชื่อมโยงของการระบาดได้ยาก ว่ารับเชื้อมาจากที่ไหน และรับเชื้อมาเมื่อไหร่ มีผู้ติดเชื้อสูงกว่า 900 ราย/สัปดาห์ มีการบังคับให้ปิดสถานที่เสี่ยง หรือปิดกิจการที่ทำให้เกิดการระบาดขึ้น มีการบังคับให้เรียนออนไลน์ งดออกจากบ้าน จำกัดการให้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ

แนวทางการปฏิบัติ

 • เวลาออกไปข้างนอก : เลี่ยงการออกไปข้างนอก ถ้าจำเป็นต้องออก ให้ใส่แมสก์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ 
 • การเรียนการสอนและการทำงาน : เรียนออนไลน์หรือ Work From Home 50-80%
 • ธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ : สั่งปิดสถานที่ชุมชน หรือสถานที่ ๆ มีคนรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก
 • การรวมกลุ่ม : งดการรวมกลุ่ม
 • เดินทางออกต่างจังหวัด : เลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 • เดินทางออกต่างประเทศ : เดินทางเข้า-ออกประเทศได้ตามปกติ
 • การรองรับของระบบสาธารณะสุข : มีผู้ป่วยเข้ารักษา 80% ในโรงพยาบาล

มาตรการโควิดระดับ 5 วิกฤติ

เป็นมาตราการโควิดในระดับสูงสุด เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,000 ราย/สัปดาห์ อัตราการเสียชีวิตจากโรคระบาดสูง เนื่องจากเตียงรองรับในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย อาจจะต้อง Home Isolation หรือเลี่ยงการออกจากบ้าน 100% เพื่อไม่ใช้เชื้อแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่น ผู้ป่วยที่อาการไม่หนักสามารถรักษาตัวเองอยู่ในบ้านได้ ปิดสถานที่ราชการหรือสถานที่ ๆ มีคนไปรวมกลุ่มกันอย่างห้างสรรพสินค้า มีการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ขั้นสูงสุด

แนวทางการปฏิบัติ

 • เวลาออกไปข้างนอก : งดการออกนอกบ้าน ออกเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และเมื่อออกนอกบ้านให้ใส่แมสก์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ 
 • การเรียนการสอนและการทำงาน : เรียนออนไลน์ หรือ Work From Home 80-100%
 • ธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ : สั่งปิดสถานที่ชุมชน หรือสถานที่ ๆ มีคนรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก เปิดเฉพาะกิจการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
 • การรวมกลุ่ม : งดการรวมกลุ่ม เว้นระยะห่างกับคนในบ้านที่ไม่ได้รับวัคซีน
 • เดินทางออกต่างจังหวัด : งดเดินทางออกต่างจังหวัด ถ้าจำเป็นต้องใช้รถส่วนตัว
 • เดินทางออกต่างประเทศ : งดเดินทางออกต่างประเทศ
 • การรองรับของระบบสาธารณะสุข : เตียงโรงพยาบาลไม่เพียงพอที่จะรักษาผู้ติดเชื้ออาการหนัก 

ถึงจะฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังคงต้องใส่แมสก์ปิดหน้าปิดตา บดบังใบหน้าสวย ๆ และล้างมือบ่อย ๆ กันต่อไป เพราะว่าตอนนี้มีการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอน หรือ โอมิครอน ทำให้ระดับเตือนภัยโควิดของประเทศไทยประกาศให้อยู่ในมาตรการโควิดระดับ 4 (เกือบสูงสุด) มีระดับผู้ติดเชื้อกว่า 7,133 ราย ต้องตรวจเชื้อหา ATK สม่ำเสมอ เลี่ยงการรวมกลุ่มและเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ ก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอให้เพื่อน ๆ ปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 กันทุกคนค่ะ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ