ข่าวดี!!! ชุดตรวจ COVID-19 รู้ผลทันที ไม่ถึง 1 ชั่วโมง โดยนักวิจัยไทย
  1. ข่าวดี!!! ชุดตรวจ COVID-19 รู้ผลทันที ไม่ถึง 1 ชั่วโมง โดยนักวิจัยไทย

ข่าวดี!!! ชุดตรวจ COVID-19 รู้ผลทันที ไม่ถึง 1 ชั่วโมง โดยนักวิจัยไทย

ข่าวดีมาก ๆ เพราะสถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ปตท. พัฒนาชุดตรวจ COVID-19 ซึ่งเป็นชุดตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค CRISPR Diagnostic
writerProfile
18 มี.ค. 2020 · โดย

เค้าว่าเมืองไทยเป็นประเทศแห่งการทำวิจัยและการพัฒนา ในสถานการณ์วิกฤตจากไวรัสโรค COVID-19 ระบาดอยู่ในตอนนี้ หน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างเรียกได้ว่า ข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวค่ะ และล่าสุดข่าวดีมาก ๆ สธ.เพิ่งแถลงข่าวสด ๆ ร้อน ๆ เลยว่า สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ปตท.พัฒนาชุดตรวจ COVID-19 ซึ่งเป็นชุดตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค CRISPR Diagnostic ซึ่งเป็นชุดตรวจที่เราสามารถรู้ผลในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงเลยค่ะ ว่าแต่จะมีกระบวนการทำงานอย่างไร ไปดูกันค่ะ 

#วงในบอกมา 

  • สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ปตท.ร่วมกันวิจัยและพัฒนาขึ้น
  • ชุดตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค CRISPR Diagnostic
  • สามารถรู้ผลตรวจภายใน 30-45 นาที 

ชุดตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค CRISPR Diagnostic

ซึ่งสถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ปตท.พัฒนาชุดตรวจ COVID-19 เป็นชุดตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค CRISPR Diagnostic โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเริ่มทดสอบกับเชื้อโรค COVID-19 ของจริงที่โรงพยาบาลศิริราชมาระยะหนึ่งแล้ว และพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ส

โดย ผศ.ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล ซึ่งเป็นผู้วิจัย อธิบายหลักการทำงานว่า วิธีการตรวจทดสอบ จะเป็นการใช้สารคัดหลั่งบนทางเดินหายใจส่วนบน เพื่อวัดระดับสารพันธุกรรม เช่นเดียวกับการตรวจหาเชื้อในปัจจุบันที่ทำกันในขณะนี้ค่ะ  แต่ตัวนี้จะใช้เวลาทดสอบและทราบผลได้ภายใน 30-45 นาที ซึ่งเร็วกว่าการตรวจในปัจจุบันที่ใช้เวลาถึง 4-6 ชั่วโมง

ll
งานแถลงข่าวความร่วมมือพัฒนาชุดตรวจ Covid-19

ส่วนเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดอุปกรณ์ตรวจวัดทุกอย่างประมาณ 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 475 บาท จากปัจจุบันที่มีต้นทุน 3,000-13,000 บาท ซึ่งในตอนนี้สถาบันฯได้สั่งสารเคมีจากต่างประเทศเพื่อผลิตเบื้องต้น 10,000 ชุด ก่อนขยายผลเป็น 100,000 ชุด เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ค่ะ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบให้แม่นยำขึ้น และตอนนี้ได้เร่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจมาตรฐานคุณภาพและ อย.รับรองในไม่เกิน 2 สัปดาห์ อนาคตเราไปตรวจผลตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องรอรับผลวันรุ่งขึ้นเหมือนในตอนนี้แล้วค่ะ ดีงามมาก ๆ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS