วิจัยเผย! ความลับของนิ้ว คนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้  มักชอบโกหกคนรัก
  1. วิจัยเผย! ความลับของนิ้ว คนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ มักชอบโกหกคนรัก

วิจัยเผย! ความลับของนิ้ว คนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ มักชอบโกหกคนรัก

วิจัยเผย! ความยาวนิ้วบอกอะไรได้มากกว่าที่คิด เพราะความยาวของนิ้ว สัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ต่อคนรัก คนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้
writerProfile
27 ต.ค. 2021 · โดย

เพื่อน ๆ เชื่อไหมคะ ว่าแค่ความยาวของนิ้ว ก็บ่งบอกได้ว่าชอบโกหกหรือไม่โกหก ดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะคะ แต่วิจัยเผยออกมาแล้ว ว่าคนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ มักชอบโกหกคนรักค่ะ ฮั่นแน่.. แอบยกมือตัวเองขึ้นมาดูกันแล้วล่ะสิ แต่เหตุผลจะเป็นเพราะอะไรนั้น ตามไปดูกันดีกว่าค่ะ

วิจัยเผย! ความยาวของนิ้ว สัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ต่อคนรัก

วิจัยเผย! ความยาวของนิ้ว สัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ต่อคนรัก นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ นิ้วนางยาว หมายถึง ความยาวนิ้วบอกอะไรบ้าง

มีงานวิจัยหลาย ๆ งานได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนเพศชาย หรือ ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน กับความยาวของนิ้ว ด้วยการวัดอัตราสัดส่วน 2D:4D หลาย ๆ คน อาจจะยังไม่รู้ว่าอัตราส่วนนี้คืออะไร อัตราส่วน 2D:4D (2D:4D Ratio) คืออัตราส่วนของนิ้วชี้ต่อนิ้วนาง(นิ้วที่ 2 ต่อ นิ้วที่ 4)นั่นเองค่ะ เพื่อน ๆ หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ ว่าเจ้าอัตราส่วนนี้ มันเกี่ยวข้องกับการนอกใจหรือไม่นอกใจยังไง

อัตราส่วนนี้ บ่งบอกถึงการได้รับฮอร์โมนเพศชาย หรือฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน ช่วง 3 เดือนแรกตอนที่ยังเป็นทารกอยู่ในครรภ์ เจ้าฮอร์โมนตัวนี้จะทำให้ระบุเพศของทารกได้ และ กระตุ้นการเจริญเติบโต พัฒนาสรีระของร่างกาย และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูกอีกด้วย ซึ่งคนที่ได้รับฮอร์โมนเพศชายในครรภ์มารดาเยอะ จะทำให้นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้นั่นเองค่ะ

ศาสตราจารย์ John Manning จากภาควิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Northumbria ได้ทำงานร่วมกับ ดอกเตอร์ Rafael Wlodarski และ ศาสตราจารย์ Robin Dunbar จากภาควิชาจิตวิทยาการทดลอง ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด

ในการวิจัยครั้งนี้มีเข้าร่วมเพื่อตอบแบบสอบถามทั้งหมด 575 คน เกี่ยวกับความคิดและความรู้สึกต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัด จากนั้นจึงวัดสำเนามือขวาของชายและหญิง 1,314 คน เพื่อเปรียบเทียบ นักวิจัยพบว่ากลุ่มทดลอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่มีสังคมเพศต่ำหรือจำกัด และกลุ่มสูงหรือไม่จำกัดเพศ ซึ่งกลุ่มที่เป็น มีพฤติกรรมรักร่วมเพศที่จำกัดจะชอบสร้างสายสัมพันธ์ที่ผูกขาดและยาวนานกับคู่ชีวิต โดยทำความรู้จักกันจนมีความมุ่งมั่นทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งก่อนที่จะเริ่มมีความสัมพันธ์ทางเพศ กลุ่มสูงหรือไม่จำกัดเพศ มีความต้องการการมีส่วนร่วมทางอารมณ์เพียงเล็กน้อยและพอใจที่จะเริ่มความสัมพันธ์ระยะสั้นกับคู่รักหลาย ๆ คนมากกว่า

และนักวิจัยได้พิจารณาว่าความยาวของนิ้วนางที่สัมพันธ์กับนิ้วชี้ยังชี้ อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความต้องการทางเพศที่มากขึ้น จากการได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในระดับสูงในครรภ์ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิง ผู้ชายมักจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในครรภ์มากกว่าและมีนิ้วนางที่ยาวกว่าเมื่อเทียบกับนิ้วชี้

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเรื่องเพศและสังคมแสดงให้เห็นว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะนอกใจหรือโกหกมากกว่าเล็กน้อย โดย 57% ดูเหมือนจะชอบการมีเพศสัมพันธุ์ในระยะสั้นที่ไม่จำกัด เทียบกับ 47% ในกลุ่มผู้หญิง

ศาสตราจารย์แมนนิ่งชี้ให้เห็นว่าสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ได้ ดังนั้นพวกเขาอาจตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างออกไปตามสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ประชากรที่ศึกษา อาจจะมีธรรมเนียม หรือแนวคิดการสมรสที่มีคู่สมรสเพียงคนเดียว โดยพื้นฐานแล้ว การจับคู่ของมนุษย์เป็นผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคน ประชากรที่มีแนวคิดการสมรสแบบมีภรรยาหลายคนอาจมีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันของการมีเพศสัมพันธ์แบบจำกัดและไม่จำกัด

ศาสตราจารย์จอห์น แมนนิ่งได้วิเคราะห์อัตราส่วนความยาวของนิ้วมาเกือบ 20 ปีแล้ว เช่นเดียวกับการระบุระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก่อนคลอด อัตราส่วนนิ้วยังสามารถระบุสภาวะอื่นๆ เช่น ภาวะเจริญพันธุ์ การทำงานของปอดและหัวใจ และประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอลและการวิ่งได้อีกด้วย

ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Berenika Kuna และ Andrzej Galbarczyk จากวิทยาลัย Jagiellonian College ที่บอกว่าผู้ชายที่มีนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ มักจะมีแรงดึงดูดทางเพศมากกว่า และในทางพันธุศาสตร์ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชาย จะเป็นตัวกำหนดศักยภาพในการผสมพันธุ์ และสามารถดึงดูดผู้หญิงได้มากกว่า เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายที่มีนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้มีความเจ้าชู้โดยสัญชาติญาณนั่นเองค่ะ

Reference : 

Northumbria University. 2015. "Will your partner stay or stray? Look at finger length" [Online] เข้าถึงได้จาก : https://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150210132905.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

McGill University. 2015 "Can you judge a man by his fingers? Link between relative lengths of index and ring fingers in men and behavior towards women" [Online] เข้าถึงได้จาก : https://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150218122110.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

Berenika Kuna. Andrzej Galbarczyk. 2018 "Men with more masculine digit ratios are partnered with more attractive women" [Online] เข้าถึงได้จาก : https://www.researchgate.net/publication/321717230_Men_with_more_masculine_digit_ratios_are_partnered_with_more_attractive_women สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 

นอกจากอัตราส่วนของนิ้วมือจะบอกได้ว่าเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้ได้แล้วเนี่ย เขาบอกว่าสามารถบอกขนาดของลับของผู้ชายได้ด้วยนะคะ ว่ามีขนาดเล็กหรือใหญ่ และแน่นอนค่ะว่า คนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะ มักจะมีขนาดของลับใหญ่กว่านั่นเอง ส่วนผู้ชายที่มีนิ้วชี้สั้นกว่าก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะ เพราะว่า ผู้ชายที่มีนิ้วชี้สั้นกว่า มักจะมีใบหน้าที่หล่อเหลาในการดึงดูด และความช่างเอาอกเอาใจ เข้าใจผู้หญิงมากกว่าค่ะ อ่านจบแล้ว อย่าลืมไปสังเกตนิ้วของตัวเองนะคะ ว่านิ้วไหนยาวกว่ากัน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ