หา‌อาชีพ‌ที่‌เหมาะ‌สม‌ ด้วยแบบทดสอบทายนิสัย Holland‌ ‌Code (RIASEC)
 1. หา‌อาชีพ‌ที่‌เหมาะ‌สม‌ ด้วยแบบทดสอบทายนิสัย Holland‌ ‌Code (RIASEC)

หา‌อาชีพ‌ที่‌เหมาะ‌สม‌ ด้วยแบบทดสอบทายนิสัย Holland‌ ‌Code (RIASEC)

สำหรับใครที่อยากหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดทางไหน หรืออยากเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสายงานที่ทำดู ลองมาทำแบบทดสอบเลือกอาชีพแบบ Holland Code กัน
writerProfile
1 พ.ย. 2021 · โดย

สำหรับใครที่อยากหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดทางไหน หรืออยากเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสายงานที่ทำดู ลองมาทำแบบทดสอบเลือกอาชีพแบบ Holland Code กันดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มทำแบบทดสอบ มาทำความรู้จักกับ Holland Code กันก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง 

วิธีเลือกอาชีพแบบ Holland Code (RIASEC)

Holland Code (RIASEC) คือ ทฤษฏีที่ว่าด้วยเรื่องของการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ พัฒนาขึ้นโดยจอห์น แอล. ฮอลแลนด์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน แห่งมหาวิทยาลัย จอห์น ฮอพคิน ในช่วงทศวรรษ 1950 เขามีแนวคิดว่าความสนใจและสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล เป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพและอาชีพที่เหมาะสม แบบทดสอบบุคลิกภาพนี้แบ่งอาชีพต่าง ๆ ตามความบุคลิกภาพและความสนใจออกเป็น 6 แบบ คือ

 1. Realistic (รูปธรรม จับต้องได้)
 2. Investigative (นักวิชาการ)
 3. Artistic (ศิลปิน)
 4. Social (นักสังคม)
 5. Enterprising (กล้าได้กล้าเสีย)
 6. Conventional (มีระเบียบแบบแผน)
วิธีเลือกอาชีพแบบ Holland Code (RIASEC) แบบทดสอบเลือกอาชีพ แบบทดสอบทายนิสัย เลือกอาชีพให้เหมาะกับบุคลิก

และแบบทดสอบที่ Wongnai Beauty เอามาฝากเพื่อน ๆ ในวันนี้ เล่นง่ายมาก ๆ ค่ะ แค่ลองดูบุคลิกภาพทุก ๆ แบบ และให้คะแนน 1 คะแนน ในข้อที่คิดว่าเป็นตัวเรามากที่สุด ถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลย! 

1. Realistic (รูปธรรม จับต้องได้)

เลือกอาชีพแบบ Holland Code (RIASEC) แบบทดสอบเลือกอาชีพ ประเภท Realistic รูปธรรม จับต้องได้
 • บุคลิกภาพ : คนที่สนใจความเป็นรูปธรรม จับต้องได้ ไม่มีความเพ้อฝัน ชอบเกี่ยวกับเครื่องยนต์ กลไก อะไรต่าง ๆ ที่ซับซ้อน มักจะชอบแกะ แงะ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ หรือชอบแก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง บางคนก็ชอบแต่งบ้าน ทุบนู่น เติมนี่ เพราะชาว Realistic จะถนัดงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ชอบใช้ทักษะส่วนตัว รักพืช รักสัตว์ ชอบเข้าป่า ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง ชอบการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายที่ได้ใช้พละกำลังของตัวเอง ไม่ชอบอยู่กับคน เพราะค่อนข้างเป็นคนเก็บตัว ขี้อาย พูดหรืออธิบายไม่เก่ง ไม่ชอบพิธีอะไรที่มันยุ่งยาก ไม่ชอบงานเอกสาร เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย บางครั้งก็พูดจาตรง ๆ จนดูเป็นคนขาดทักษะในการเข้าสังคม
 • ความสามารถ : เข้าใจอะไรที่ซับซ้อนได้ เช่น การแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ การดูแผนที่ อ่านพิมพ์เขียว การซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เก่งงานฝีมือ ทำอาหาร หรือการอบขนม
 • สาขาที่เรียน : วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา, สถาปัตย์, สัตวแพทย์, เกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ หรือประมง, วิทย์ศาสตร์การกีฬา, โลจิสติกส์
 • อาชีพที่เหมาะสม : วิศวกร, ช่างเทคนิคทุกแขนง ไม่ว่าจะช่างไฟ ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์, นักสำรวจ, ทำนา ทำสวน, ช่างตัดเสื้อ, งานประมง, พนักงานป่าไม้, นักกีฬา, ครูสอนพละ, เทรนเนอร์, นักประดิษฐ์, นักเดินเรือ, การขนส่ง

2. Investigative (นักวิชาการ)

เลือกอาชีพแบบ Holland Code (RIASEC) แบบทดสอบเลือกอาชีพ ประเภท Investigative นักวิชาการ
 • บุคลิกภาพ : เป็นกลุ่มที่คนนอกมักจะรู้สึกว่าเข้าถึงได้ยาก ดูเนิร์ด ๆ ชอบอ่านหนังสือ ชอบเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชอบคิดวิเคราะห์ ไม่เชื่อคำพูดคนอื่นง่าย ๆ ต้องอธิบายแบบเป็นเหตุเป็นผลถึงจะยอมรับและเชื่อ เป็นคนใฝ่รู้ มักหาความรู้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา ชอบวิจารณ์ ชอบประเมิน ช่างสงสัย ช่างซักถาม มีความละเอียดและช่างสังเกต และอยากรู้อยากเห็น ตามคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์ ชอบการทดลอง หรือมีความทางสนใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่ม ชอบอิสระ มีสังคมที่แคบ ๆ แต่สนิทกัน มีความอนุรักษ์นิยมหน่อย ๆ ชอบทำงานที่ได้ท้าทายความสามารถตัวเอง พึ่งพาตัวเองเก่ง มั่นใจในตัวเองสูง มีจินตนาการ เป็นคนที่ยึดหลักการ ยึดระเบียบกฎเกณฑ์ จัดการและวางแผนงานได้ดี แต่เหมาะกับการทำงานคนเดียวมากกว่างานที่ทำเป็นกลุ่ม หรือการต้องเป็นผู้นำคน ไม่อินกับงานขายและงานด้านมาร์เก็ตติ้ง
 • ความสามารถ : ด้วยความที่เป็นคนช่างสังเกตและชอบค้นคว้าอยู่ตลอด เลยมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถใช้เครื่องมือวัดผลทางวิทยาศาสตร์ได้ดี หรือเข้าใจอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้ไว หรือมีทักษะการช่าง การใช้อุปกรณ์
 • สาขาที่เรียน : วิทยาศาสตร์ทุกสาขา, วิศวะ, แพทยศาสตร์, พยาบาล, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, เทคโนโลยี, เศรษฐศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, ภูมิศาสตร์
 • อาชีพที่เหมาะสม : นักวิจัย, นักสถิติ, นักวิทยาศาสตร์ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น นักเคมี นักชีววิทยา นักฟิสิกส์ นักดาราศาสตร์ นักสมุทรวิทยา นักธรณีวิทยา นักภูมิศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา นักมานุษยวิทยา, แพทย์ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์, เภสัชกร, นักโบราณคดี, ครูสอนคณิต สอนวิทยาศาสตร์, นักสืบ

3. Artistic (ศิลปิน)

เลือกอาชีพแบบ Holland Code (RIASEC) แบบทดสอบเลือกอาชีพ ประเภท Artistic ศิลปิน
 • บุคลิกภาพ : เป็นคนรักอิสระ กล้าแสดงออก ไม่ชอบการถูกบังคับ ทำอะไรตามใจและตามอารมณ์ จนบางครั้งดูเป็นคนขาดระเบียบวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอะไรไม่เหมือนคนอื่น เกลียดงานประเภทรูทีน ที่ต้องทำอะไรซ้ำ ๆ เดิม ๆ หรือไม่ชอบงานที่มีกฏระเบียบหรือกฏเกณฑ์ที่ตึงเกินไป ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่น ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง บางครั้งโลกส่วนตัวสูง แต่บทจะสนิท ก็สนิทกับคนอื่นได้ง่ายถ้ามีอะไรที่คล้าย ๆ กัน เป็นคนอ่อนไหวทางอารมณ์ จินตนาการสูง ดื้อ เอาแต่ใจ มีอุดมคติของตัวเอง เวลาว่างชอบใช้เวลาไปกับการเสพงานศิลปะ หรือชอบอ่านหนังสือ ฟังเพลง เล่นดนตรี เขียนนิยาย ดูหนังดูละคร สามารถวิเคราะห์ หรือเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะได้ดี
 • ความสามารถ : มีความสามารถด้านศิลปะ เช่น วาดภาพ ระบายสี เล่นดนตรี ร้องเพลง เต้น แสดงบทบาทสมมุติ เก่งในด้านการเขียน ถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ได้ สามารถแต่งกลอน และใช้ภาษาได้เก่ง
 • สาขาที่เรียน : ศิลปกรรมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์
 • อาชีพที่เหมาะสม : ศิลปิน, นักดนตรี, นักแสดง, แดนเซอร์, ผู้กำกับ, ผู้สื่อข่าว, ล่าม, ครูสอนภาษา, ครูสอนการแสดง, โมเดล, อินฟลูแอนเซอร์, ยูทูปเบอร์, ดีไซเนอร์, มัณฑนากร, สถาปนิก, จิตรกร, คนเขียนบทละครหรือภาพยนต์, นักเขียน, นักวาด, นักพากย์, วาทยกร

4. Social (นักสังคม)

เลือกอาชีพแบบ Holland Code (RIASEC) แบบทดสอบเลือกอาชีพ ประเภท Social นักสังคม
 • บุคลิกภาพ : ชอบช่วยเหลือสังคม ใจบุญ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จนบางครั้งเหมือนอ่านใจคนอื่นได้ ชอบเสียสละ ชอบพูดคุยกับคนแปลกหน้า มีความสุขกับการเข้าสังคม ชอบปาร์ตี้ รักสนุก ขี้เหงา ไม่ชอบอยู่คนเดียว ชอบการร่วมงานกับคนอื่น เก่งในด้านการให้คำปรึกษาและปลอบใจคนที่มีความทุกข์ ชอบสอน ชอบให้ความรู้ ชอบการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คนอื่น เป็นคนที่มีเซ้นส์ บริการและตอบสนองต่อคนอื่นได้อย่างดีเยี่ยม ทักษะการเข้าสังคมเกินร้อย เป็นกันเอง กล้าแสดงออก พูดเก่ง โน้มน้าวใจคนได้ ชอบอยู่กับคน กับเด็ก ไม่ชอบการโดนสั่ง ชอบการเป็นผู้นำ หรือควบคุมคนอื่น และไม่ชอบงานที่ต้องมีหลักการ มีกฎเกณฑ์ หรืองานด้านวิทยาศาสตร์
 • ความสามารถ : ร่วมงานกับคนอื่นได้ดี อ่านคนออก เก่งในด้านการอธิบายและใช้คำพูด เก่งในงานที่ได้ช่วยเหลือสังคม
 • สาขาที่เรียน : มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, ศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์,พยาบาล
 • อาชีพที่เหมาะสม : ไลฟ์โค้ช, วิทยากร, นักสังคมสงเคราะห์, พนักงานบริการ, นักวิชาการ, พยาบาล, ครู, อาจารย์, บรรณารักษ์, นักโภชนาการ, ล่าม, ไกด์ท่องเที่ยว, นักจิตวิทยา, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, ทูต

5. Enterprising (กล้าได้กล้าเสีย)

เลือกอาชีพแบบ Holland Code (RIASEC) แบบทดสอบเลือกอาชีพ ประเภท Enterprising กล้าได้กล้าเสีย
 • บุคลิกภาพ : ชอบเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย มีความเป็นผู้นำ ชอบมีอิทธิพลเหนือคนอื่น ทะเยอทะยาน ไม่ยอมแพ้ เชื่อมั่นในตัวเอง สามารถชักจูงและโน้มน้าวคนอื่นได้เก่ง มีทักษะด้านการพูดหรือการสื่อสาร ความกล้าเกินล้าน ทั้งกล้าแสดงออก กล้าชน กล้าพูด กล้าอภิปราย กล้าวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา กล้าคิดกล้าทำ ชอบการแข่งขัน รักความก้าวหน้าในชีวิต และมักจะดำเนินการทุกอย่างให้ได้ตามเป้าหมาย เป็นคนทำอะไรรวดเร็ว ว่องไว ชอบการทำงานเป็นกลุ่ม และแน่นอนว่าต้องเป็นหัวหน้าเท่านั้น ไม่กลัวที่จะลงทุนหรือทำธุรกิจส่วนตัว ชอบถกเถียงปัญหาการเมือง มีคอนเนคชั่นเยอะ ไม่ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะ เช่น งานฝีมือ
 • ความสามารถ : โน้มน้าวหรือปลุกใจคนเก่ง จัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ดี เป็นตัวตั้งตัวตีของกลุ่ม สามารถเจรจาต่อรองกับคนอื่นได้ ควบคุมคนอื่นเก่ง
 • สาขาที่เรียน : บริหาร, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, การจัดการ
 • อาชีพที่เหมาะสม : เจ้าของธุรกิจส่วนตัว, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, นักการตลาด, นายหน้า, นายธนาคาร, นักการเมือง, ทนายความ, ผู้พิพากษา, อัยการ, ไลฟ์โค้ช, ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, แอร์โฮเตส, ขายประกัน

6. Conventional (มีระเบียบแบบแผน)

เลือกอาชีพแบบ Holland Code (RIASEC) แบบทดสอบเลือกอาชีพ ประเภท Conventional มีระเบียบแบบแผน
 • บุคลิกภาพ : ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ชอบอยู่ในเซฟโซนของตัวเอง มีความอดทน มีแบบแผน ชอบทำตามกฎตามระเบียบ เป็นผู้ตามที่ดี ไม่ชอบคิด อยากให้ทำอะไรก็บอก เดี๋ยวทำให้ ได้ครับพี่ ดีครับผม เหมาะสมครับท่าน! รักความเป็นระเบียบ ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ชอบการเป็นหัวหน้าหรือการควบคุมคนอื่น ไม่ชอบการปะทะ หรือโต้แย้ง ไม่ชอบการใช้กำลัง เหนื่อย ขออยู่แบบสงบ ๆ เป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณ อะไรที่ในอดีตเขาทำต่อ ๆ มาแล้วมันดี ก็อย่าไปเปลี่ยนมันเลย เป็นคนจริงจังกับงาน รับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ตัวเองเก่ง เหมาะกับการทำงานในสำนักงาน งานออฟฟิศ งานราชการ ชอบงานเอกสาร การบันทึก นับจำนวน งานที่เกี่ยวกับตัวเลข ไม่ชอบงานด้านวิทยาศาสตร์และงานด้านศิลปะ
 • ความสามารถ : มีทักษะงานด้านสำนักงาน การใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี เช่น Exel เก่งในด้านการทำบัญชี รายรับรายจ่าย การจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ การนัดหมายต่าง ๆ
 • สาขาที่เรียน : บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์
 • อาชีพที่เหมาะสม : บัญชี, เลขานุการ, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ธนาคาร, รับราชการ, ผู้ช่วยบรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่สรรพากร, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน, นักสถิติ, ดูแลสต็อกสินค้า, พนักงานไปรษณีย์ 

ซึ่งทุกคนล้วนมีนิสัย และบุคลิกภาพทั้ง 6 แบบแฝงอยู่ในตัวอยู่แล้ว และสามารถมีคุณสมบัติเด่น มากกว่า 2 เภทขึ้นไปก็ได้ เช่น บางคนก็อาจจะมีคะแนนบุคลิกแบบ Artistic และ Enterprising เท่า ๆ กันก็ได้ ถ้าได้ทั้งสองแบบหรือมากกว่า 2 แบบขึ้นไปก็ไม่ต้องตกใจค่ะ แสดงว่าเรามีความสามารถหลากหลาย แบบทดสอบนี้ใช้ดูเป็นแนวทางคร่าว ๆ ในการค้นหาตัวเอง ยังไงก็ต้องอยู่ที่ตัวเพื่อน ๆ ด้วยนะคะ ว่าอยากทำงานแบบไหน อยู่ที่ไหนแล้วแฮปปี้

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ