Le Grand Lanna ห้องอาหารไทยล้านนา ที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
  1. Le Grand Lanna ห้องอาหารไทยล้านนา ที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

Le Grand Lanna ห้องอาหารไทยล้านนา ที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

เมนูอาหารไทยและอาหารเหนือแบบดั้งเดิมอันเลื่องชื่อในเชียงใหม่ให้บริการบนเรือนไม้เก่าหลังใหญ่อายุกว่า 80 ปี เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีพื้นบ้านและรำไทย 4 ภาคทุกคืน
[Ad] • 11 ก.ย. 2017 · โดย
Le Grand Lanna

เลอ กรอง ล้านนา ให้บริการอาหารไทย-พื้นเมือง ในรูปแบบล้านนาร่วมสมัย ที่มีรูปแบบสวยงามและแสดงออกถึงวัฒนธรรมการกินอยู่ของสังคมไทยและล้านนา ซึ่งประกอบด้วยความประณีต และพิถีพิถัน อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสังคมทั้งสอง ที่มีประวัติตกทอดเป็นมรดกกันมายาวนาน อาหารจึงเป็นเครื่องแสดงออกถึงวิถีชีวิต คุณค่าความงดงามแห่งธรรมชาติ และ ภูมิปัญญา ตลอดจนการแสดงออกถึงการต้อนรับและความรื่นรมย์ยินดี

Le Grand Lanna

จากจุดแรกเริ่มของโครงการ ก่อนที่จะมาเป็นโรงแรม ดารา เทวี ในทุกวันนี้ ส่วนที่เป็น" หน้าบ้าน " ของโรงแรมคือ ห้องอาหารเลอ กรอง ล้านนา นั้นเคยเป็นร้านอาหารดั้งเดิมร้านหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในระดับประเทศมาก่อน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเรือนประธานไม้สักหลังใหญ่เก่าแก่ของ " คหบดี " หรือในสังคมล้านนานิยมเรียกว่า “พ่อเลี้ยง-แม่เลี้ยง” ที่ได้รับการตกแต่งด้วยรสนิยมและวิถีชีวิตอันเป็นแบบฉบับของ “คนเมือง” สืบทอดกันมายาวนานนับหลายชั่วอายุคน

Le Grand Lanna

เลอ กรอง ล้านนา จึงเป็นการนำเสนอภาพชีวิตของครอบครัวคหบดีชาวเชียงใหม่ หรือบ้านพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ที่มีวัฒนธรรมการกินอยู่ที่เป็นลักษณะและเอกลักษณ์เฉพาะตน สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน สั่งสมจนเรียกได้ว่าเป็น “รสมือ” แห่งบ้านนั้นๆ ประกอบกับการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิตรตามวิถีแห่งล้านนา ด้วยตำหรับอาหารที่เป็นแบบฉบับของบ้านนั้นๆ โดยถือเสมือนว่าแขกนั้นเป็นลูกหลานและคนสำคัญในบ้านเช่นกัน นับว่าเป็นคุณสมบัติที่และภูมิปัญญาที่ดี อันได้รับการสืบทอดมาโดยไม่ขาดสาย เป็นสิ่งที่เลอค่าประดับเรือน ทำให้ผู้ที่เคยได้สัมผัสมนต์ขลังแห่งวัฒนธรรมนี้ ใฝ่ฝันที่จะหวนคืนกลับมาเยือนอยู่เป็นนิจ

Le Grand Lanna

ด้วยบรรยากาศของสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียล-ล้านนา กลุ่มบ้านคหบดีไม้สักอายุกว่า 80 ปี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงแรมดารา เทวี เชียงใหม่ ประกอบด้วยหมู่เรือนที่โอ่โถง สง่างามปลูกเรียงต่อกันโดยมีส่วนต้อนรับด้านหน้าเป็นเรือนไม้ที่เรียกว่า “ หลองข้าว” หรือยุ้งข้าว ที่ชาวล้านนามักนิยมปลูกไว้ โดยแยกจากเรือนอาศัย เพื่อเก็บข้าวเปลือกหลังเก็บเกี่ยว อันเป็นแสดงออกถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตรและฐานะของเจ้าของบ้านถัดเข้าไปประกอบด้วยหมู่เรือนหลังเล็กหลังน้อย แผ่อาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางโดยให้ความรู้สึกถึงการอาศัยของครอบครัวใหญ่ และมักจะมีแขกไปใครมาแวะเวียนหาอยู่เนืองๆ

Le Grand Lanna

สัญลักษณ์รูปดอกบัว มีความหมายถึงความเบ่งบานยินดี พร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือน เป็นแขกแก้วสหายขวัญ ดังนั้นด้านหน้าของเรือนไม้หลังใหญ่ จึงเป็น " สระบัวคำพร " ที่ตกแต่งด้วยดอกบัวโลหะ และ ปราสาททองหลังย่อม อีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของร้านอาหารแห่งนี้ประกอบกับความเป็นมาที่มีมายาวนานแห่งกลุ่มเรือนไม้สัก ทำให้เป็นสถานที่มีมนต์ขลัง อาจสะกดความรู้สึกของผู้ที่ได้มาแวะเยือนให้ตราตรึงย้อนอดีตอยู่มิรู้คลาย
กลุ่มอาคารเรือนไม้สักเหล่านี้ สามารถที่จะใช้รองรับงานที่เป็นพิธีการ ตลอดจนงานจัดเลี้ยงในโอกาสพิเศษได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประเพณีต่างๆ ให้ดูงดงามประทับใจ โดยมีห้องจัดเลี้ยงรูปแบบพิเศษ ที่ตกแต่งด้วยความหรูหราโอ่อ่า น่าภาคภูมิและมีชื่อแต่ละห้องแสดงถึงความผูกพันระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆในแผ่นดินล้านนา ที่เรียกกันว่า อุษา 5 เชียง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงรุ่ง เชียงทอง เชียงตุง และเชียงชื่นซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติมาช้านานเป็นเหตุผลหลักในการนำชื่อหัวเมืองเหล่านี้มาใช้เป็นชื่อห้อง ของร้านอาหาร เลอ กรอง ล้านนา โดยมีการตกแต่งภายในแต่ละห้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับรูปแบบทางศิลปะของแต่ละเมืองด้วย

Le Grand Lanna
Le Grand Lanna

“ระเบียง-เชียงชื่น” เป็นส่วนที่มีพื้นที่ใช้สอยสาธารณะมากที่สุด เป็นส่วนที่ใช้รับรองแขกผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการด้วยลักษณะ “เฉลียง” หรือชาน ที่กว้างขวางเพียงพอที่จะรองรับแขกผู้มาใช้บริการ

Le Grand Lanna

ห้อง “ศรีเชียงใหม่” ตามชื่อเมืองที่งดงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของดินแดนเมืองเชียงใหม่ ในอ้อมกอดของขุนดอยสุเทพและโอบรัดด้วยสายน้ำปิงที่งดงามแห่งนี้ เป็นเหมือนมนต์พิเศษที่สร้างความประทับใจชวนให้หลงใหล ในความงดงามของเมืองเชียงใหม่อันเป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของชนชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์มาอาศัยอยู่รวมกัน ความพิเศษของห้องที่ได้รับการตกแต่งด้วยศิลปวัตถุและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าที่เป็นฝีมือของชาวเชียงใหม่โดยแท้ เช่นภาชนะเครื่องเขินต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ภายในตู้อย่างงดงามโอ่โถง และด้วยเหตุผลที่ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมของชาวไทยทั้งสองพระองค์ เคยเสด็จฯมาเสวยพระกระยาหารค่ำที่ร้านอาหารแห่งนี้ จึงถือเป็นศรีหรือเป็นศิริมงคลแก่สถานที่และเมืองเชียงใหม่ จึงได้ใช้ชื่อนามอันเป็นมงคลว่า “ห้องศรีเชียงใหม่”

Le Grand Lanna

ห้อง “เชียงรุ่ง” แนวความคิดจากหัวเมืองเชียงรุ่ง ในดินแดนอาณาจักรสิบสองปันนา มณฑลยูนนานตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งเป็นถิ่นฐานของกลุ่มวัฒนธรรมชาวไทลื้อ

Le Grand Lanna
Le Grand Lanna
Le Grand Lanna

ห้อง “เชียงทอง” แนวความคิดจากวิถีชีวิตของชาวไทลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยเฉพาะเมืองหลวงพระบางที่มีมนต์เสน่ห์ ด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่งดงามในรูปแบบชาวไทลาว ที่แสดงออกทางภาพเขียนสีน้ำมันรูปสตรีชาวไทลาวอันทรงมนต์เสน่ห์แห่งแผ่นดินล้านช้าง

Le Grand Lanna

เมื่อเข้าไปเยี่ยมชมในห้องครัวของห้องอาหาร เลอกรอง ล้านนาแล้ว ก็จะพบกับความมุ่งมั่น ตั้งอกตั้งใจของเชฟแต่ละคน ที่พิถีพันทุกขั้นตอน บรรจงใส่รายละเอียดลงไปในแต่ละเมนู เพื่อให้อาหารทุกจานที่นำมาเสริ์ฟมีรสชาติและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

Le Grand Lanna
Le Grand Lanna

เริ่มจากเมนู A' la carte ที่จัดวางมาให้แต่ละชุดแต่ละเมนูที่บ่งบอกถึงความประณีตตั้งแต่การจัดจาน และรสชาติที่บอกถึงความไร้ที่ติ อันเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าทั้งไทยและเทศ

Le Grand Lanna

อกเป็ดรมควันเมี่ยงผลไม้ 420 บาท Smoked duck breast with seasonal fruit salad with basil leaves

Le Grand Lanna

กุ้งซอสมะขามข้าวเงี้ยว 650 บาท River prawns with tamarind sauce and traditional marinated jasmine rice

Le Grand Lanna

แกงผักปั๋งจิ้นส้ม 185 บาท Chiang Mai local spinach soup with sour pork

Le Grand Lanna
Le Grand Lanna

จิ้นนึ่งน้ำพริกข่า และข้าวเหนียวทอด 280 บาท Steamed tender beef with herbs served with galangal dip and vegetables / Deep-fried crispy sticky rice

Le Grand Lanna

ซุปใสไก่ยำ Northern Thai spicy chicken soup with local organic herbs รสหวานจากน้ำซุปไก่และเครื่องเทศ ชิ้นเนื้อไก่ฉีก ละมุนด้วยกลิ่นหอมจากผักไผ่ พริกลาบและมะนาว ราคา 180 บาท

Le Grand Lanna

จิ้นส้มคั่วไข่สองสี Wok-fried sour pork with salty, preserved eggs and fresh garlic แหนมผัดไข่ที่มีรสชาติไม่ธรรมดาจานนี้ รังสรรจากไข่เยี่ยวม้า ไข่ต้ม ไข่เค็ม ผักรวมมากับแหนม ทำให้อาหารจานนี้ที่ธรรมดา ไม่ธรรมดา ราคา 210 บาท

Le Grand Lanna
Le Grand Lanna

ข้าวเหนียวมะม่วงกับไอศครีมมะม่วง หรือไอศครีมกะทิ 220 บาท Sweet sticky rice and ripe mango with mango ice cream or coconut ice cream

Le Grand Lanna
Le Grand Lanna

ไอศครีม 100 บาท per scoop ICE CREAM Coconut, vanilla, chocolate, strawberry

และเมนูตัวใหม่ล่าสุดกับชุดอาหารไทยมื้อกลางวัน (Thai Lunch Feast) (ชุดละ 450 บาท)

สารพันอาหารไทยและอาหารพื้นเมือง คัดสรรเมนูจานเด็ดของร้านอย่างพิถีพิถันในรูปแบบชุดอาหารมื้อกลางวันที่มีให้เลือก 6 ชุดรายการทุกวัน

Le Grand Lanna
Le Grand Lanna
Le Grand Lanna
Le Grand Lanna

LUNCH SET #1 อาหารกลางวันชุดที่ 1 - ซุปใสไก่ยำ Northern Thai spicy chicken soup with local organic herbs / ไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม Chiang Mai sausage, crispy pork and green chili dip / แกงฮังเล ผักสดพื้นบ้าน Northern curry with pork and fresh organic vegetables / ข้าวสองสีห่อใบตอง ข้าวมันปูกับข้าวอัญชัญ Herbal rice wrapped in banana leaf / ข้าวเหนียวมะม่วง Sweet sticky rice with ripe mango

Le Grand Lanna

แกงฮังเล ผักสดพื้นบ้าน

Le Grand Lanna

LUNCH SET #2 อาหารกลางวันชุดที่ 2 - ข้าวซอยไก่หรือเนื้อ Chiang Mai curry noodles with chicken or beef / ตะบองทอด ผักพื้นบ้านชุปแป้งทอดกับน้้าจิ้มอาจาด Deep-fried crispy local vegetables with marinated cucumber / แกงจืดเต้าหู้หมูสับ Clear chicken broth with soft bean curd and minced pork แคบหมู น้ าพริกหนุ่ม ผักสดพื้นบ้าน Crispy pork, green chili dip and local fresh vegetables /กล้วยทอดไอศกรีมกะทิ Banana fritters with coconut ice cream

Le Grand Lanna

ข้าวซอยไก่

Le Grand Lanna

LUNCH SET #3 อาหารกลางวันชุดที่ 3 - ข้าวผัดปลาเค็ม Fried rice with salty fish and condiments / ปอเปี๊ยะทอดไส้ปู Deep-fried crab spring rolls with plum sauce / ต้มยำกุ้งแม่น้ำ น้ำพริกเผา Spicy river prawn soup with straw mushrooms / แกงกะหรี่ไก่ Yellow curry with chicken and pickled / ทับทิมกรอบ Chilled water chestnut rubies in sweet coconut mil

Le Grand Lanna

ปอเปี๊ยะทอดไส้ปู

Le Grand Lanna

LUNCH SET #4 อาหารกลางวันชุดที่ 4 - ข้าวผัดแหนม Fried rice with sour pork and ginger /ถุงทองไส้ปู Golden bags filled with crab meat and plum sauce / ต้มข่าทะเล Coconut milk soup with seafood and lesser galangal / แกงเผ็ดเป็ดย่างลำไย Red curry with roasted duck and longan / ผลไม้รวม Assorted seasonal tropical fruits

Le Grand Lanna

ถุงทองไส้ปู

Le Grand Lanna

LUNCH SET #5 อาหารกลางวันชุดที่ 5 - ข้าวผัดเป็ดย่าง Fried rice with roasted duck /ทอดมันปลากราย Deep-fried fish patties with marinated cucumber / แกงเขียวหวานไก่ Green curry with chicken, eggplants and basil leaves / ยำส้มโอกุ้ง Spicy pomelo salad with prawns / ข้าวเหนียวมะม่วง Sweet sticky rice with ripe mango

Le Grand Lanna

แกงเขียวหวานไก่

Le Grand Lanna

LUNCH SET #6 อาหารกลางวันชุดที่ 6 - ผัดไทยกุ้ง Phad Thai with tiger prawns / ปอเปี๊ยะทอดไส้ปู Deep-fried crab spring rolls with plum sauce / แกงจืดเต้าหู้หมูสับ Clear chicken broth with soft bean curd and minced pork / ส้มตำปูนิ่มทอดกรอบ Spicy papaya salad with crispy soft shell crab /ข้าวเหนียวมะม่วง Sweet sticky rice with ripe mango

Le Grand Lanna

แกงจืดเต้าหู้หมูสับ

Le Grand Lanna

จากซ้ายไปขวา น้ำส้ม Orange juice ราคา 160 , น้ำแตงโมปั่น Watermelon (Fresh Fruit Shake) ราคา 180 บาท , น้ำแคนตาลูป Cantaloupe (Fresh Fruit Shake) ราคา 180 บาท , น้ำฝรั่ง Guava juice ราคา 160 บาท

Le Grand Lanna

และที่พลาดไม่ได้กับ THAI TAPAS MENU ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. ราคา 550 บาท (สำหรับสองท่าน) พร้อมชม Live Band ทุกวัน

Le Grand Lanna
Le Grand Lanna
Le Grand Lanna
Le Grand Lanna

THAI TAPAS MENU ประกอบไปด้วย :

- ออร์เดิร์ฟเมือง

Chiang Mai sausage, sour pork sausage, crispy pork, steamed vegetables accompanied by green chili dip and pork-tomato dip

- กรอบรวม (เมี่ยงแหนม กุ้งโสร่ง ข้าวตังรากบัว)

Sour pork wrapped in betel leaves, deep-fried prawns wrapped with noodles, crispy lotus roots with coconut and pork dip

- สะเต๊ะหมู / ไก่

Grilled marinated pork or chicken skewers served with peanut sauce and cucumber relish

- ปลาแซลม่อนแช่น้ำปลา

Norwegian fresh salmon with spicy chili and lime sauce

- ส้มตำฝรั่ง

Chiang Mai’s original spicy guava salad with prawns and cashew nuts

- ข้าวเหนียวมะม่วง

Sweet sticky rice with ripe mango

- ผลไม้รวม

Variety of seasonal tropical fruits

Le Grand Lanna

นอกเหนือจากเมนูอาหารไทยและอาหารเหนือแบบดั้งเดิมอันเลื่องชื่อที่ให้บริการบนเรือนไม้เก่าหลังใหญ่อายุกว่า 80 ปี ที่รายล้อมไปด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมล้ำค่าตามแบบฉบับของชาวล้านนาแล้วลูกค้าสามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีพื้นบ้านและรำไทย 4 ภาคทุกคืนตั้งแต่เวลา 20.00 - 21.00 น.

Le Grand Lanna
Le Grand Lanna
Le Grand Lanna
Le Grand Lanna

เลอ กรอง ล้านนาเปรียบเสมือนเรือนพ่อเลี้ยง-แม่เลี้ยง ที่ได้รับการตกทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ที่ได้นำสมบัติทางภูมิปัญญาและรสมือของคนรุ่นก่อนที่ได้สร้างไว้อันเป็น “รสมือของบ้าน” มานำเสนอในรูปแบบใหม่ ด้วยการเปลี่ยนหน้าตาและรูปแบบนำเสนอ เพื่อให้สะดวกและเข้ากับสังคมโลกปัจจุบัน แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งรสชาติ และเครื่องที่ครบครันเฉกเช่นเดิมที่เคยได้รับการสืบทอดมา การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบบางอย่างเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย และเพื่อความหรูหรามากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งร่องรอยความเป็นมาของ “เสน่ห์ปลายจวัก” ที่สืบทอดกันมา และที่สำคัญที่สุดคือ การประกาศตัวด้วยความ “ภาคภูมิใจ” ในความเป็น “ต้นตำหรับ” หรือเป็นเจ้าของสูตรเฉพาะที่คงรสชาติความอร่อยระดับประเทศ ที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยความยินดียิ่ง เพื่อที่จะน้อมนำไปต้อนรับแขกแก้วผู้มาเยือนด้วยความชื่นชมยินดี

เมนูห้ามพลาด

จิ้นนึ่งน้ำพริกข่า, อกเป็ดรมควันเมี่ยงผลไม้, แกงผักปั๋งจิ้นส้ม, ข้าวเหนียวมะม่วงกับไอศครีมมะม่วง, ซุปใสไก่ยำ, จิ้นส้มคั่วไข่สองสี

แผนที่

ถนนสันกำแพง
map

การติดต่อ

LE GRAND LANNA DHARA DHEVI
51/4 หมู่ที่ 1 ถนน เชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่,เมืองเชียงใหม่