รู้ไว้ได้ใช้งาน! รวมมาตราชั่ง วัด ตวง ในระบบเมตริก และวิธีแปลงหน่วย
 1. รู้ไว้ได้ใช้งาน! รวมมาตราชั่ง วัด ตวง ในระบบเมตริก และวิธีแปลงหน่วย

รู้ไว้ได้ใช้งาน! รวมมาตราชั่ง วัด ตวง ในระบบเมตริก และวิธีแปลงหน่วย

รวมมาตราชั่ง วัด ตวง ในระบบเมตริก พร้อมวิธีแปลงหน่วย เป็นความรู้พื้นฐาน รู้ไว้ได้ใช้งานแน่นอน ระบบเมตริกคืออะไร มีที่มาจากไหน ไปดูกันเลย!
writerProfile
27 เม.ย. 2022 · โดย

หน่วยวัดมาตรฐานที่เราใช้กันทุกวันอยู่นี้ เป็นหน่วยมาตราชั่ง วัด ตวง ในระบบเมตริก ระบบนี้มีที่มาอย่างไร ต้องแปลงหน่วยยังไง หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้ มาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าหน่วยวัดระบบเมตริก มีอะไรบ้าง แล้วใช้งานอย่างไร  

ระบบเมตริก คืออะไร?

ระบบเมตริก เป็นหน่วยวัดมาตรฐานระหว่างประเทศหรือ SI เป็นหน่วยการวัดที่ใช้เกือบทั่วโลก ในสมัยก่อน เราใช้ระบบการชั่ง วัด ตวง ด้วยฝ่ามือ หรือใช้อวัยวะบนร่างกายในการวัด ทำให้การวัดนั้นไม่มีมาตรฐาน และไม่เที่ยงตรง หลังจากที่มีการนับด้วยเลขฐาน 10 แล้ว ระบบเมตริกจึงถือกำเนิดขึ้นมาในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสในปี 1790 หลังจากที่เปลี่ยนระบบการปกครองแล้ว ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมด้วย โดยหน่วยวัดที่ลงท้ายด้วย “เมตร” หรือ Meter (การวัด) เป็นหน่วยที่ใช้วัดระยะทาง 1 ต่อ 10,000,000 ระหว่างเส้นศูนย์สูตรถึงขั้วโลกเหนือ ในยุคสมัยแรก ไม่มีการใช้ที่แพร่หลายเท่าไหร่ แต่หลังจากที่มีการทำการค้าระหว่างประเทศ หน่วยวัดระบบเมตริกจึงใช้เป็นหน่วยวัดมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน และมีการใช้อย่างแพร่หลายจนถึงยุคปัจจุบัน

หน่วยวัดระบบเมตริก มีอะไรบ้าง?

หน่วยวัดในระบบเมตริก และมาตราเมตริกที่นิยมใช้ในประเทศไทย จะมีหน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาตร หน่วยวัดน้ำหนัก ดังนี้

หน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก

หน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก
 • 1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร
 • 1 เดซิเมตร = 10 เซนติเมตร
 • 1 เมตร = 10 เดซิเมตร
 • 1 เมตร = 100 เซนติเมตร
 • 1 เดคาเมตร = 10 เมตร
 • 1 เฮกโตเมตร = 10 เดคาเมตร
 • 1 กิโลเมตร = 10 เฮกโตเมตร
 • 1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร

หน่วยวัดพื้นที่ในระบบเมตริก

หน่วยวัดพื้นที่ในระบบเมตริก
 • 1 ตารางเซนติเมตร = 100 ตารางมิลลิเมตร
 • 1 ตารางเมตร = 10,000 ตารางเซนติเมตร
 • 1 ตารางกิโลเมตร = 1,000,000 ตารางเมตร

หน่วยวัดปริมาตรในระบบเมตริก

หน่วยวัดปริมาตรในระบบเมตริก
 • 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
 • 1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 1 เซนติลิตร = 10 มิลลิลิตร
 • 1 เดซิลิตร = 10 เซนติลิตร
 • 1 ลิตร = 10 เดซิลิตร
 • 1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร
หน่วยวัดปริมาตรในระบบเมตริก
 • 1 เดคาลิตร = 10 ลิตร
 • 1 เฮกโตลิตร = 10 เดคาลิตร
 • 1 กิโลลิตร = 10 เฮกโตลิตร
 • 1 มิลลิลิตร = 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000 ลิตร

หน่วยวัดน้ำหนักในระบบเมตริก

หน่วยวัดน้ำหนักในระบบเมตริก
 • 1 เซนติกรัม = 10 มิลลิกรัม
 • 1 เดซิกรัม = 10 เซนติกรัม
 • 1 กรัม = 10 เดซิกรัม
 • 1 เดคากรัม = 10 กรัม
 • 1 เฮกโตกรัม = 10 เดคากรัม
 • 1 กิโลกรัม = 10 เฮกโตกรัม

หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)

 • 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร
 • 1 ฟุต เท่ากับ 30.48 เซนติเมตร
 • 1 หลา เท่ากับ 0.9144 เมตร
 • 1 ไมล์ เท่ากับ 1.6093 กิโลเมตร

หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก

 • 1 วา เท่ากับ 2 เมตร
 • 2 ศอก เท่ากับ 1 เมตร
 • 25 เส้น เท่ากับ 1 กิโลเมตร
 • 1 โยชน์ เท่ากับ 16 กิโลเมตร

การแปลงหน่วยในระบบเมตริก

การแปลงหน่วยนั้น จะใช้เลขฐานสิบ โดยมีเลขยกกำลัง 12 ถึง -12 ในแต่ละหน่วย มีคำนำหน้าและสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ดังนี้

สัญลักษณ์การแปลงหน่วยในระบบเมตริก


การแปลงค่าหน่วยที่แตกต่างกันไปตามค่ายกกำลัง มีดังนี้

 • 1 mm2 (ตารางมิลลิเมตร) = (1 มม.)2 = (0.001 ม.)2 = 0.000001 m2
 • 1 km2 (ตารางกิโลเมตร) = (1 km)2 = (1000 m)2 = 1000000 m2
 • 1 mm3 (ลูกบาศก์มิลลิเมตร) = (1 มม.)3 = (0.001 ม.)3 = 0.000000001 m3
 • 1 กม.3 (ลูกบาศก์กิโลเมตร) = (1 กม.)3 = (1,000 ม.)3 = 1,000,000,000 m3

  ใครที่อยากแปลงค่าหน่วย แต่คิดเลขไม่เก่ง เดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าหน่วยในระบบเมตริกเทียบกับระบบอื่น ๆ และหน่วยในระบบเมตริกเทียบกับหน่วยวัดแบบไทยด้วย เช่น

นอกจากหน่วยวัดระบบเมตริกแล้ว ก็มีหน่วยวัดในระบบ SI ที่พัฒนามาจากระบบเมตริกและใช้เป็นมาตรฐานทั่วโลก หน่วยวัดในระบบ SI มี 7 หน่วย ได้แก่ หน่วยวัดความยาว เป็น เมตร, หน่วยวัดมวล เป็น กรัม, หน่วยวัดเวลา เป็น นาที, หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า เป็น แอมแปร์, หน่วยวัดอุณหพลวัติ เป็น เคลวิน, หน่วยวัดความเข้มของแสง เป็น แคนเดลลา, หน่วยวัดปริมาณของสาร เป็น โมล เป็นต้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ