วิจัยเผย พี่คนโตมักฉลาดที่สุดในบรรดาพี่น้อง
  1. วิจัยเผย พี่คนโตมักฉลาดที่สุดในบรรดาพี่น้อง

วิจัยเผย พี่คนโตมักฉลาดที่สุดในบรรดาพี่น้อง

ลำดับการเกิด สามารถส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยได้ อย่างนิสัยลูกคนโตมักมีความรับผิดชอบ และวิจัยเผย! พี่คนโตมักฉลาดที่สุดในบรรดาพี่น้อง
writerProfile
26 เม.ย. 2022 · โดย

พี่คนโตมักจะต้องคอยดูแลและเสียสละให้น้อง ๆ อยู่เสมอ และบางบ้านลูกคนโตอาจจะต้องรับผิดชอบครอบครัวหรือแบกภาระอะไรไว้หลาย ๆ อย่าง ทำให้นิสัยลูกคนโต มีนิสัยที่ลุย ๆ กล้าคิด กล้าทำ มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นผู้นำสูง ลูกคนโตบางคนอาจจะคิดเยอะ คิดมาก เก็บตัวและมีมุมส่วนตัวของตัวเองบ้างนิดหน่อย และที่สำคัญ มีงานวิจัยเผยว่า ลูกคนโตฉลาดที่สุดในบรรดาพี่น้องอีกด้วย!

วิจัยเผย พี่คนโตมักฉลาดที่สุดในบรรดาพี่น้อง ลูกคนโตฉลาดที่สุด ลูกคนโตรับผิดชอบมากที่สุด

โดยการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระ ร่วมกับ Analysis Group และมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ตรวจสอบข้อมูลจาก US Children of the National Longitudinal Survey of Youth จาก สำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่าพี่คนโตมักฉลาดที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมด จากการทดสอบความรู้ความเข้าใจตั้งแต่วัยทารกนั้น พี่คนโตจะมีความพร้อมสำหรับความสำเร็จด้านวิชาการและสติปัญญาได้มากกว่า อย่างการอ่าน การตั้งชื่อสิ่งของ คำศัพท์เกี่ยวกับภาพ และการออกเสียงตั้งแต่อายุยังน้อย เนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูตอนเด็ก ๆ ที่ลูกคนโตได้รับจากพ่อแม่ ซึ่งสามารถยืนยันว่าการเลี้ยงดูส่งผลต่อสมองและระดับสติปัญญาของเด็กได้ เพราะลูกคนแรกมักจะได้รับการเลี้ยงดูฟูมฟักอย่างเต็มที่ ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

ในงานวิจัยนี้ นักวิจัยเก็บสถิติเด็ก 5,000 คนตั้งแต่ก่อนคลอดถึงอายุ 14 ปี ทั้งด้าน IQ การเลี้ยงดู พฤติกรรมของพ่อแม่ รวมไปถึงภูมิหลังของครอบครัวและสภาพเศรษฐกิจ พบว่าพ่อแม่มือใหม่ มักจะเอาใจใส่ลูกที่เกิดมากอย่างเต็มที่ เพื่อเติมเต็มความปรารถนาในการมีลูก และฟูมฟักตั้งแต่เด็กยังเป็นวัยแรกเกิด ทำให้ลูกคนโตมีการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสติปัญญา แต่หลังจากนั้น ก็จะเริ่มใส่ใจลูกคนต่อ ๆ มาลดน้อยลง ความใส่ใจที่ลดลงนี้ ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับรายจ่ายในการเลี้ยงดูที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องทำงานหนักมากขึ้น และทุ่มเทหรือลงทุนกับลูก ๆ คนที่เหลือน้อยลง ไม่เท่ากับลูกคนแรก นอกจากนี้พ่อแม่มักจะปรับพฤติกรรมเมื่อมีลูกคนแรก อย่างการลดการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ลงในระหว่างที่ตั้งครรภ์ เพื่อให้เป็นผลดีต่อเด็ก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในครรภ์

นอกจากนี้ เมื่อพ่อกับแม่มีน้อง ลูกคนโตก็จะเริ่มสร้างความแตกต่างเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และเรียกร้องความสนใจให้กลับมาที่ตัวเองอีกครั้ง อย่างการทำสิ่งที่คิดว่าดีและถูกต้อง เรียนรู้ในการเดินตามกฎเกณฑ์ ซึ่งนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการประสบความสำเร็จในชีวิต สถานที่ ๆ เหมาะสมในการฝึกฝน ก็คือ “โรงเรียน” อย่างการตั้งใจเรียน สอบให้ได้ผลการเรียนที่ดี ๆ เพื่อให้ได้รับการยอมรับและคำชมเชยจากพ่อแม่ และลูกคนโตมักจะสนใจในเรื่องยาก ๆ อย่างคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากกว่าน้องคนเล็ก ลูกคนโตมักจะได้เป็น CEO ของบริษัทใหญ่ ๆ เพราะที่บ้านมักจะฝากฝังให้กับลูกคนโตมากกว่า คนดังที่ประสบความสำเร็จและเป็นลูกคนโต ก็อย่างเช่น ริฮานน่า, เทย์เลอร์ สวิฟต์, เอ็มม่า วัตสันต์, บียอนเซ่ และ โอปราห์วินฟรีย์

Reference :

The University of Edinburgh. 2017. "First borns have mental edge, study shows" [Online] เข้าถึงได้จาก : https://www.ed.ac.uk/news/2017/first-borns-have-mental-edge-study-shows สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

Bruce Y. Lee. 2017. "Study Says The Oldest Child Is The Smartest" [Online] เข้าถึงได้จาก : https://www.forbes.com/sites/brucelee/2017/02/12/study-says-the-oldest-child-is-the-smartest/?sh=9730ea74d9c7 สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 

ส่วนลูกคนกลางและลูกคนเล็กก็ไม่ต้องน้อยใจไป เพราะแต่ละคนก็มีข้อดีแตกต่างกัน เช่น ลูกคนกลางจะเป็นคนที่ประนีประนอมเก่ง ส่วนลูกคนเล็กหรือคนสุดท้องจะเป็นคนที่ค่อนข้างสนุกสนาน มีความร่าเริง มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเข้าสังคมและเอาแต่ใจนิด ๆ ช่วยสร้างรอยยิ้มให้คนในครอบครัวได้ และสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นกัน และนอกจากนี้ การเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวก็อาจจะแตกต่างกันไป ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน เช่น ถ้าพี่คนโตเจ็บป่วยบ่อย พ่อกับแม่ก็อาจจะเอาใจใส่ หรือสนใจลูกที่แข็งแรงมากกว่า และฝากความหวังไว้กับลูกคนอื่น ๆ แทนลูกคนโต เป็นต้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ