เช็กเอกสาร รู้วิธีลงทะเบียนรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่านแอปหมอพร้อมง่าย ๆ
 1. เช็กเอกสาร รู้วิธีลงทะเบียนรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่านแอปหมอพร้อมง่าย ๆ

เช็กเอกสาร รู้วิธีลงทะเบียนรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่านแอปหมอพร้อมง่าย ๆ

แนะนำวิธีลงทะเบียน รับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่านแอปหมอพร้อม จะเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ต้องมีไว้! อุ่นใจกว่า
writerProfile
24 ต.ค. 2021 · โดย

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ จำเป็นต้องทำเรื่องขอรับ “วัคซีนพาสปอร์ต” เป็นเอกสารยืนยัน หรือใบรับรองของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 โดส  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรการในการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกของประเทศนั้น ๆ ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอรับ ผ่านแอปหมอพร้อม ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน ขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่านแอปหมอพร้อม

วัคซีนพาสปอร์ต, แอปหมอพร้อม

ขั้นตอนที่ 1

 • เข้าแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" 
 • กดเลือกเมนู "International Certificate"

วัคซีนพาสปอร์ต, แอปหมอพร้อม

ขั้นตอนที่ 2

 • กดเลือกเมนู "ขอหนังสือรับรองฯ Request for a COVID-19 Vaccination Certificate"

วัคซีนพาสปอร์ต, แอปหมอพร้อม

ขั้นตอนที่ 3

 • กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
 • เอกสารที่ต้องอัปโหลด รูปหน้า Passport และ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

วัคซีนพาสปอร์ต, แอปหมอพร้อม, เอกสารขอรับวัคซีนพาสปอร์ต

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริง
 • บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน สามารถมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้
 • กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจตัวจริงและสำเนา บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ

วัคซีนพาสปอร์ต, แอปหมอพร้อม

หน่วยงานขอรับ วัคซีนพาสปอร์ต

 • สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3422, 0 2590 3427 และ 0 2590 3430 (ในวันราชการ 8.30-16.00 น.)
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 0 2521 1668  
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล porthealth_bbk@ddc.mail.go.th 
 • กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3232, 0 2590 3234 ถึง 35 หรืออีเมล travelhealth@ddc.mail.go.th สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
 • ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา
 • ระดับจังหวัด : 92 แห่ง
 • นอกจากนี้ อาจขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต

เพียงเท่านี้ก็สามารถเพิ่มความมั่นใจ ในการเดินทางไปต่างประเทศได้แล้ว ก่อนลงทะเบียนอย่าลืมเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และก่อนไปรับเอกสาร วัคซีนพาสปอร์ต ควรโทรติดต่อสถานที่หน่วยงานที่เราเลือกไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อเช็กเวลาเปิด-ปิด ด้วยนะคะ ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่าาา