เราเป็นคนแบบไหน? รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ The Big Five
 1. เราเป็นคนแบบไหน? รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ The Big Five

เราเป็นคนแบบไหน? รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ The Big Five

เชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอ จริง ๆ แล้วเราเป็นคนแบบไหนกันแน่ มาร่วมหาคำตอบ ด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ The Big Five กันเถอะ
writerProfile
19 ส.ค. 2021 · โดย

เราทุกคนมีบุคลิกที่แตกต่างและหลากหลาย สาเหตุอาจเป็นเพราะความแตกต่างทางพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เราอาศัยอยู่ รวมถึงครอบครัวที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดด้วย วันนี้ Wongnai Beauty  จะพาไปทำความรู้จักกับทฤษฎี The Big Five: OCEAN ผ่านการศึกษาของนักจิตวิทยา ซึ่งจำแนกบุคลิกภาพที่หลากหลายของมนุษย์ออกมาได้ 5 กลุ่มใหญ่ พร้อมชวนทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ ว่าจริง ๆ แล้วเราเป็นคนแบบไหน มารู้จักตัวตนของเราให้มากขึ้นกันดีกว่า

รู้จักทฤษฎี The Big Five: OCEAN

ทฤษฎีนี้มีที่มาจากนักจิตวิทยาสองคน คนแรกชื่อ "Robert Mccrae" เขามีความเชื่อว่าบุคลิกภาพมนุษย์มีความคงที่และเน้นศึกษาเรื่องลักษณะนิสัย (Traits) คนที่สองชื่อ "Paul Costa" เขาเน้นศึกษาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและธรรมชาติของบุคลิกภาพ ทฤษฎีนี้มีที่มาจากทฤษฎี "ลักษณะนิสัย (Traits)" ของ "Gordon M.Allport" (บิดาแห่งทฤษฎีบุคลิกภาพ)

ทฤษฎี The Big Five: OCEAN เกม ทายนิสัย

ทฤษฎี Traits หรือลักษณะนิสัยเนี่ย Allport ให้ความหมายไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของบุคคลได้ดี ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นแนวทางกำหนดการแสดงออก ซึ่งลักษณะนิสัยมีมากถึง 4,000-5,000 แบบ และมีชื่อมากถึง 18,000 ชื่อเลยทีเดียว อย่างเช่น ความเป็นมิตร ความใฝ่สูง ความเจ้าระเบียบ ความกระตือรือร้น ความขี้อาย ความช่างเจรจา ความเก็บกด เป็นต้น จนในที่สุด Robert Mccrae และ Paul Costa ได้พัฒนาเป็นทฤษฎี Five-Factor Model (FFM) ซึ่งอธิบายบุคลิกภาพในแง่ปัจจัยกว้าง ๆ ได้ 5 กลุ่ม และโด่งดังจนเป็นที่รู้จักในชื่อ “Big Five” นั่นเอง

5 องค์ประกอบ แบบทดสอบบุคลิกภาพ The Big Five: OCEAN

บุคลิกภาพ O : Openness to Experience

บุคลิกภาพ O : Openness to Experience big five จิตวิทยา

O คือการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นคนเปิดกว้าง เต็มใจที่จะลองทำกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นคนช่างคิด ช่างจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่

 • ช่างฝัน
 • มีความสุนทรี
 • เน้นอารมณ์ความรู้สึก
 • พร้อมลองทำกิจกรรมใหม่ ๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ยอมรับค่านิยม

ในทางกลับกันหากคุณพบว่ามีความ Openness ต่ำ แสดงว่าคุณมีความเป็นคนหัวโบราณค่อนข้างสูงและเปิดรับสิ่งแปลกใหม่ได้ยาก ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง หากมี Openness สูง คุณเป็นคนที่มีจินตนาการ ชอบเสพงานศิลป์ หลงใหลในประสบการณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม ชอบใช้สติปัญญา รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดี

บุคลิกภาพ C : Conscientiousness

บุคลิกภาพ C : Conscientiousness big five จิตวิทยา

C คือการมีจิตสำนึก ความมีวินัยในตนเอง รู้จักหน้าที่ มีหลักการ มุ่งความสำเร็จ ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่

 • มีความสามารถ
 • มีความเป็นระเบียบ
 • รับผิดชอบในหน้าที่
 • แสวงหาความสำเร็จ
 • มีวินัยต่อตนเอง
 • มีความระมัดระวัง รอบคอบ

คนที่มี Conscientiousness ต่ำ จะเป็นคนที่สามารถปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นได้ ไม่ทะเยอทะยาน ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดูไม่น่าเชื่อถือ ทำสิ่งต่าง ๆ บนความต้องการของตัวเอง ส่วนคนที่มี Conscientiousness สูง จะเป็นคนชอบวางแผนล่วงหน้า ควบคุมการกระทำของตนเองได้ หลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา จริงจังกับทุกเรื่อง ต้องการความสมบูรณ์แบบ เคร่งเครียดตลอดเวลา ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไร

บุคลิกภาพ E : Extraversion

บุคลิกภาพ E : Extraversion big five จิตวิทยา

E คือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น การแสดงตัว ชอบเข้าสังคม ช่างพูดคุย ช่างเจรจา เปิดเผยตัวเอง ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่

 • อบอุ่น
 • ชอบพบปะสังสรรค์
 • การยืนยันรักษาสิทธิ์
 • ชอบมีกิจกรรม
 • แสวงหาความตื่นเต้น
 • มีอารมณ์ทางบวก

โดยทั่วไปคนที่มี Extraversion สูง จะชอบเข้าสังคม มีนิสัยร่าเริง เป็นมิตร มองโลกในแง่ดี ชอบความตื่นเต้นเร้าใจ และชอบเป็นผู้นำ แต่หากมี Extraversion ต่ำ หรือที่เรียกว่า Introvert แสดงว่าเป็นคนชอบเก็บตัว ค่อนข้างเงียบ ไม่ชอบเข้าสังคม ชอบทำกิจกรรมอะไรที่ทำได้คนเดียวมากกว่า หรือจะเลือกอยู่กับคนที่มีความชอบแบบเดียวกัน

บุคลิกภาพ A : Agreeableness

บุคลิกภาพ A : Agreeableness big five จิตวิทยา

A คือความเป็นมิตร เป็นคนที่นึกถึงใจคนอื่น เข้าใจและเป็นมิตร มองข้ามความจำเป็นส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่

 • จิตใจอ่อนโยน
 • ไว้วางใจผู้อื่น
 • ตรงไปตรงมา
 • เห็นแก่ผู้อื่น
 • อ่อนน้อมถ่อมตน
 • การยอมให้ผู้อื่น

คนที่มี Agreeableness ต่ำ มักจะเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ตัวเองต้องได้ก่อนแล้วคนอื่นค่อยได้ตาม มีความหวาดระแวง สงสัยในการกระทำของคนอื่น ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไร ส่วนคนที่มี Agreeableness สูง มักเป็นกันเองกับคนอื่น มีความซื่อสัตย์ จิตใจดี ไว้วางใจได้ คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมก่อนเสมอ และชอบทำให้คนอื่นสบายใจ

บุคลิกภาพ N : Neuroticism

บุคลิกภาพ N : Neuroticism big five จิตวิทยา

N คือความวิตกกังวล มีความหวั่นไหวทางอารมณ์สูง เจ้าอารมณ์ วิตกกังวล เครียด และหงุดหงิดง่าย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่

 • วิตกกังวล
 • ซึมเศร้า
 • อารมณ์เปราะบาง
 • หุนหันพลันแล่น
 • ระมัดระวังตัว
 • ก้าวร้าว

แนวโน้มของคนที่มี Neuroticism สูง มักจะเครียดง่าย เจอเรื่องอะไรก็เก็บมาคิดมาก วิตกกังวล มีความคิดที่ขาดเหตุผล ส่วน Neuroticism ต่ำ จะค่อนข้างมั่นคงทางอารมณ์ มีสมาธิสูง เป็นคนสบาย ๆ ไม่ค่อยเครียด

มาเริ่มทำแบบทดสอบจิตวิทยา The Big Five: OCEAN

มาเริ่มทำแบบทดสอบจิตวิทยา The Big Five: OCEAN

เมื่อเราเข้าใจถึงทฤษฎีบุคลิกภาพ The Big Five: OCEAN แล้ว มาเริ่มทำแบบทดสอบคำถามจิตวิทยากันเถอะ เราแนะนำให้ทำ 2 แบบ คือ

1. ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ ทั้ง 25 ข้อ เป็นการจำลองสถานการณ์ของบัณฑิตจบใหม่ที่กำลังมองหางานและถูกเรียกสัมภาษณ์ แบบทดสอบ

2. หากอยากรู้แบบละเอียด ให้เข้าไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพนี้ จะแสดงผลเป็นกราฟ และอธิบายแต่ละหัวข้อที่เราได้อย่างละเอียด แบบทดสอบ (แบบทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ)

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ทำแบบทดสอบจิตวิทยาค้นหาบุคลิกภาพของตนเองแล้ว รู้สึกว่าใช่ตัวตนเราในแบบที่เป็นหรือเปล่า ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร ไม่อยากให้เครียดหรือกังวลจนเกินไปนะคะ หากเราเข้าใจและนำผลลัพธ์ของแบบทดสอบบุคลิกภาพ The Big Five ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เราจะได้มุมมองใหม่ ๆ ในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยนะคะ

Reference : 

simplypsychology , 2020 “ The Big Five Personality Traits ” [Online] เข้าถึงได้จาก https://www.simplypsychology.org/big-five-personality.html สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2564
Nicetofit , 2018 “ทำความรู้จักบุคลิกภาพสำคัญทั้ง 5 สิ่งที่กำหนดความเป็นตัวเรา” [Online] เข้าถึงได้จาก https://www.nicetofit.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/ สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2564

อ่านบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่…