บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ให้เทวดาช่วยคุ้มครองดวงชะตา
 1. บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ให้เทวดาช่วยคุ้มครองดวงชะตา

บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ให้เทวดาช่วยคุ้มครองดวงชะตา

ช่วงนี้รู้สึกดวงตก ทำอะไรก็ติด ๆ ขัด ๆ อยากแคล้วคลาดปลอดภัย ลองมาดูบทสวดมนต์ให้เทวดาประจำตัวเสริมดวงแคล้วคลาด ให้เทวดาช่วยคุ้มครองกัน
writerProfile
14 มิ.ย. 2022 · โดย

นอกจากสีประจำวันจะมาจากสีดาวต่าง ๆ แล้ว ก็ยังมาจากสีกายของเทวดาประจำวันเกิดอีกด้วย ใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ติด ๆ ขัด ๆ เจอปัญหาจุกจิกเยอะแยะให้กวนใจ ลองมาทำบุญ นั่งสมาธิ สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำวันเกิดกันดีกว่า ช่วยเสริมดวง เสริมบารมีให้ตัวเอง พร้อมกับเสริมบารมีให้กับเทวดาประจำตัวไปพร้อม ๆ กัน ชีวิตจะได้กลับมาราบรื่น ไม่มีเรื่องติดขัด 

เทวดาประจำวันเกิดหรือเทพนพเคราะห์ คือ?

เทวดาประจำวันเกิดนั้น มีรากฐานความเชื่อมาจากฮินดูที่เรียกว่า นวครหะ (Navagrahas) ซึ่งเทวดาประจำวันเกิดหรือเทพนพเคราะห์ เป็นเทวดาที่คอยคุ้มครองดวงชะตาของคนเราให้มีความแคล้วคลาด ปลอดภัย มีทั้งหมด 9 องค์ด้วยกัน คือเทพประจำวันทั้ง 7, พระราหู ที่คุ้มครองคนเกิดวันพุธกลางคืน และ พระเกตุ เทพบาปเคราห์ ที่คอยเข้าแทรกดวงชะตาของแต่ละคน ให้ผลทั้งดีและร้าย การบูชาเทวดาประจำวันเกิด มีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้แคล้วคลาด ปลอดภัย ชีวิตไม่ติดขัด ทำอะไรก็ราบรื่น และช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากชีวิต นอกจากเป็นเทพแล้ว เทพนพเคราะห์ ก็เคยมาเสวยชะตาในโลกมนุษย์ แต่ละองค์ก็จะมีกำลังแตกต่างกันไป เช่น ลงมาเสวยชะตาในโลกมนุษย์ 6 ปีเพื่อสั่งสมบารมี จะต้องสวดคาถา 6 จบ หรือบริจาคเงิน 6 บาท เพื่อให้ครบจำนวนตามกำลังวัน

เทวดาประจำวันเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพบุตร

เทวดาประจำวันเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพบุตร

เริ่มกันที่พระอาทิตย์ ถือเป็นเทพที่เป็นศูนย์กลางของเทพทั้งปวง มีหน้าที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นแก่โลกมนุษย์ ตามตำนานความเชื่อของชาวฮินดู พระอาทิตย์เกิดจากพระอิศวรร่ายพระเวทย์ราชสีห์ 6 ตัว นำมาห่อผ้าสีแดง และพรมด้วยน้ำอมฤตและเสกออกมาเป็นเทวดา มีกายสีแดง ทรงไกรสรราชสีห์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ศากยะของพระพุทธเจ้า ตามความเชื่อฮินดู จะเป็นเทพที่เทียมด้วยราชรถ มีม้า 7 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของวันทั้ง 7 และมีลูกคือพระเสาร์ มีกำลังนพเคราะห์ 6 ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจ บารมี และความก้าวหน้า

 • ช่วยเสริม : ความเจริญก้าวหน้า
 • บทสวดมนต์ : เทวะราชา ระวิเทโว รัตตะวัณโณ ปะทะมะราคะวัตถิโก สีหะวาหะนัง กัตะวาจักกะวาลานุยันโต อิสานะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
 • คาถาแบบย่อ : อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ (6 จบ)

Source : 1 

เทวดาประจำวันเกิดวันจันทร์ พระจันทะเทพบุตร

เทวดาประจำวันเกิดวันจันทร์ พระจันทะเทพบุตร

เป็นเทพเจ้าที่มีรูปงาม ขี่ม้าเป็นพาหนะ กายสีเหลืองนวล เกิดจากพระอิศวรเอาเทพธิดา 15 นางมาบดเป็นผง ห่อด้วยผ้าสีขาวนวล ประพรมด้วยน้ำอมฤตและเสกออกมาเป็นเทวดา มีกำลังนพเคราะห์ 15 ด้วยความที่เป็นเทพรูปงาม อรชร ก็มักจะเกี่ยวข้องกับความอ่อนโยน มีเมตตา มีเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง ทำให้คนรอบข้างหลงรัก แต่ตามตำนานฮินดู พระจันทร์ไม่ถูกกับพระพฤหัสบดี เพราะพระจันทร์เคยลักพาตัวนางดาราไปเป็นชู้รัก นางดารามีลูกกับพระจันทร์คือพระพุธ การกำเนิดของพระจันทร์ เกิดจากการกวนเกษียรสมุทร ก่อนจะได้น้ำอมฤต

 • ช่วยเสริม : เสน่ห์ เมตตา โชคลาภ เงินทอง
 • บทสวดมนต์ : เทวะราชา จันทะเทโว ปิตะทานะวัณโณ ปิตะทานะวัตถิโก อัสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปาจินะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
 • คาถาแบบย่อ : อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา (15 จบ)

Source : 1 

เทวดาประจำวันเกิดวันอังคาร พระภุมมะเทพบุตร

เทวดาประจำวันเกิดวันอังคาร พระภุมมะเทพบุตร

เทวดาประจำวันอังคาร จะรูปร่างกำยำ มีความเด็ดขาด ใจนักเลง แตกต่างกับวันจันทร์โดยสิ้นเชิง เป็นเทพประจำทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ลักษณะของพระภุมมะเทพบุตร คือมีกายสีชมพู พระศิวะสร้างขึ้นด้วยการนำเอาหัวกระบือ 8 หัวมาบด ห่อด้วยผ้าสีชมพู พรมด้วยน้ำอมฤต กำลังนพเคราะห์ 8 เป็นเทพที่ค่อนข้างกล้าท้าชน กล้าตัดสินใจ เหมือนกับนักรบ ถ้าช่วงไหนที่ต้องการความกล้า ความเด็ดขาด ให้สวดมนต์ขอพรกับพระภุมมะเทพบุตรได้เลย ตามความเชื่อของฮินดู พระอังคารมีอยู่ด้วยกันหลายชื่อ และหลายตำนาน บ้างก็เชื่อว่าเป็นลูกของพระศิวะและพระแม่ธรณี ที่เกิดจากเหงื่อตกลงพื้น บ้างก็ว่าเกิดจากพระนารายณ์กับพระแม่ธรณี

 • ช่วยเสริม : ปัดเป่าสิ่งไม่ดี ชัยชนะ
 • บทสวดมนต์ : เทวะราชา ภุมมะเทโว ชัมพุวัณโณ ชัมพุวัตถิโก มะหิสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อาคะเณยยะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
 • คาถาแบบย่อ : ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง (8 จบ)

Source : 1 

เทวดาประจำวันเกิดวันพุธ พระวุธะเทพบุตร

เทวดาประจำวันเกิดวันพุธ พระวุธะเทพบุตร

ใครที่เกิดวันพุธ ช่วงเวลา 06.00 น. - 17.59 น.เทวดาประจำวันเกิดวันพุธ คือ พระวุธะเทพบุตร เกิดจากพระศิวะได้นำเศียรของช้าง 17 เชือก บดแล้วก็ห่อผ้าสีเขียว พรมน้ำอมฤต เกิดเป็นพระพุธ หรือพระวุธะเทพบุตร ที่มีกายสีเขียว ทรงช้างเป็นพาหนะ กำลังนพเคราะห์ 17 เป็นเทพที่เด่นเกี่ยวกับด้านการสื่อสาร มีปฏิธานไหวพริบดี คนที่เกิดวันพุธ จึงเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับด้านการสื่อสาร พระพุธเป็นลูกของพระจันทร์ เป็นศัตรูกับพระราหู ส่วนตำนานพระพุธตามความเชื่อของฮินดู คือ พระพุธเป็นลูกของพระจันทร์กับนางดารา

 • ช่วยเสริม : การเจรจา การสื่อสาร ความสุขุม
 • บทสวดมนต์ : เทวะราชา วุธะเทโว หะริตะวัณโณ หะริตะวัตถิโก หัตถะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ทักขิณะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
 • คาถาแบบย่อ : ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท (17 จบ)

Source : 1 

เทวดาประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี พระคุรุเทพบุตร

เทวดาประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี พระคุรุเทพบุตร

ที่ยึดเอาวันพฤหัสฯ เป็นวันครู เนื่องจากเทวดาประจำวันเกิดวันพฤหัสบดีเป็นฤาษี และถือเป็นครูของเทพทั้งปวง เกิดจากการที่พระศิวะ นำฤาษี 19 ตนมาป่น ห่อด้วยผ้าสีเหลือง จากนั้นก็ร่ายคาถา เกิดเป็นพระคุรุเทพบุตรขึ้นมา มีกำลังนพเคราะห์ 19 คนที่เกิดวันพฤหัสฯ จึงค่อนข้างฉลาด มีไหวพริบ ปฎิภาณ พระคุรุเทพบุตรเป็นมิตรกับพระอาทิตย์ แต่ไม่ถูกกับพระจันทร์ ตามความเชื่อฮินดูพระคุรุจะเป็นครูที่คอยสอนวิชาต่าง ๆ และเป็นคนคอยทำพิธีบูชาไฟให้เทพ ทรงช้างเป็นพาหนะ แต่ในคติไทยจะทรงพาหนะเป็นกวางที่เป็นสัตว์รักสงบเหมือนกับคนที่เกิดวันนี้นั่นเอง

 • ช่วยเสริม : สติปัญญา ความรู้
 • บทสวดมนต์ : เทวะราชา คุรุเทโว ปิตะวัณโณ ปิตะวัตถิโก กุรุงคะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปัจฉิมะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
 • คาถาแบบย่อ : ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ (19 จบ)

Source : 1 

เทวดาประจำวันเกิดวันศุกร์ พระสุกกะเทพบุตร

เทวดาประจำวันเกิดวันศุกร์ พระสุกกะเทพบุตร

พระศุกร์ หรือสุกกะเทพบุตร มีจุดเด่นที่กายสีฟ้า เกิดจากที่พระศิวะนำโค 21 ตัว ป่นละเอียดให้เป็นผง แล้วพรมด้วยน้ำอมฤต จากนั้นก็ร่ายคาถา เกิดเป็นเทวดาประจำวันเกิดวันศุกร์ ที่ชื่อว่าพระสุกกะเทพบุตร เทพกายสีฟ้า ทรงวัวเป็นพาหนะ มีกำลังนพเคราะห์ 21 ถือเป็นครูของเหล่าอสูร มีความโดดเด่นด้านความสวยงาม ความรัก ความสุข และโดดเด่นในเรื่องของศิลปะ ตามความเชื่อของฮินดู พระศุกร์เป็นพี่น้องกับพระแม่ลักษมี มีความเคียดแค้นพระนารายณ์ เพราะพระนารายณ์เคยฆ่าแม่ของพระศุกร์ เป็นเทพที่คอยควบคุมเหล่าอสูร ไม่ให้สร้างความวุ่นวายเดือดร้อน

 • ช่วยเสริม : ความรัก ความสุข มั่งคั่ง
 • บทสวดมนต์ : เทวะราชา สุกกะเทโว นีละวัณโณ นีละวัตถิโก อุสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อุตตะระทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
 • คาถาแบบย่อ : วา โธ โน อะ มะ มะ วา (21 จบ)

Source : 1 

เทวดาประจำวันเกิดวันเสาร์ พระสุระเทพบุตร

เทวดาประจำวันเกิดวันเสาร์ พระสุระเทพบุตร

เทวดาประจำวันเกิดวันเสาร์ เป็นเทวดาที่มีกายสีดำ เกิดจากพระศิวะนำเสือ 10 ตัว มาบดแล้วห่อด้วยผ้าสีดำ ปลุกเสกด้วยการร่ายคาถา และกลายเป็นพระเสาร์ ที่เป็นเทพแห่งความอดทนอดกลั้น มีเดช และอำนาจ ขี่เสือเป็นพาหนะ กำลังนพเคราะห์ 10 ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู พระเสาร์เป็นลูกของสุริยะเทพกับนางฉายา ตามตำนานเล่าว่าเพราะพระเสาร์มีสายตาพิฆาต เมื่อมองไปที่เศียรของพระพิฆเนศ ทำให้เศียรของพระพิฆเนศหลุดออก จนต้องนำเศียรช้างมาใส่ ตามคติของฮินดู พระเสาร์จะขี่อีกาแทนเสือเพราะเชื่อว่าอีกาคือสัตว์ที่นำโชคร้าย

 • ช่วยเสริม : ความแข็งแกร่ง ป้องกันศัตรู
 • บทสวดมนต์ : เทวะราชา สุระเทโว กาฬะวัณโณ กาฬะวัตถิโก พะยัคฆะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต หะระติทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
 • คาถาแบบย่อ : โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ (10 จบ)

Source : 1 

เทวดาประจำวันเกิดวันพุธกลางคืน ราหูเทพบุตร หรือ พระราหู

เทวดาประจำวันเกิดวันพุธกลางคืน ราหูเทพบุตร หรือ พระราหู

คนที่เกิดวันพุธกลางคืน จะมีเทวดาประจำวันเกิดคือพระราหู เกิดจากพระอิศวร นำหัวกะโหลกของผีโขมดไพร 12 หัว บดละเอียด ห่อด้วยผ้าสีดำ พรมด้วยน้ำอมฤต กลายเป็นพระราหู มีกำลังนพเคราะห์ 12 เป็นเทพแห่งบาปเคราะห์ อบายมุข ลุ่มหลง แต่อีกตำนานเล่าว่าพระราหู เกิดจากที่กวนเกษียรสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอมฤต มีฝ่ายเทวดากับยักษ์ แต่พระราหูที่เป็นยักษ์แอบแปลงเป็นเทวดาไปกินน้ำอมฤต พระจันทร์และพระอาทิตย์เลยไปฟ้องพระนารายณ์ พระนารายเลยใช้จักรตัดท่อนล่างของพระราหู พระราหูก็เลยจับพระจันทร์และพระอาทิตย์กิน เกิดเป็นสุริยะคราด และจันทรคราด

 • ช่วยเสริม : เสริมดวงชะตา แคล้วคลาด
 • บทสวดมนต์ : เทวะราชา อะสุรินทะราหู กาฬะวัณโณ สุวัณณาภะระณิโก สุปัณณะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต วายะวะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
 • คาถาแบบย่อ : คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ (12 จบ)

Source : 1 

เทวดาประจำวันเกิดคนที่จำวันเกิดไม่ได้ พระเกตุ

พระเกตุเกิดจากที่พระอิศวรนำนาค 9 ตัว มาบดและห่อด้วยผ้าสีทอง เกิดเป็นพระเกตุ ทรงนาคเป็นพาหนะ กำลังนพเคราะห์ 9 พระเกตุถือว่าเป็นพระที่จะช่วยเสริมกำลังของวันทั้ง 7 เป็นเทพบาปเคราะห์ที่แปลได้ทั้งทางดีและร้าย ตามคติความเชื่อฮินดู พระเกตุเป็นท่อนล่างของพระราหู พระเกตุเป็นจุดตัดที่เอาไว้คำนวณในทางโหราศาสตร์ แทนความเปลี่ยนแปลงทั้งดีและร้าย คนที่มีพระเกตุอยู่ในดาวราศีเกิด มักจะไม่ถึงฆาตด้วยการตายแบบผิดธรรมชาติ

 • ช่วยเสริม : ดวงชะตา บาปเคราห์
 • บทสวดมนต์ : อิติปิโส ภะคะวา พระเกตุจะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม
 • คาถาแบบย่อ : อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิฯ (9 จบ)

เวลาทำบุญหรือกรวดน้ำ สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่าง คือการอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวของเรา เพื่อช่วยสั่งสมบารมี ทำให้มีพลังบุญมากพอที่จะช่วยเหลือเรา และสามารถคุ้มครองเราให้ปลอดภัย อย่าลืมทำจิตให้นิ่งและเป็นกุศล ทำความดีอุทิศให้เทวดาประจำตัวเราบ่อย ๆ เวลาที่เราเกิดเหตุร้าย เทวดาประจำตัวก็จะช่วยคุ้มครองตัวเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้

บทสวดมนต์อื่น ๆ ช่วยเสริมดวง เสริมบารมี