Wongnai's Diary: แนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจ : ร้านนั่งทำงาน

[รีวิว]The Portal Coworking & Coffee ชลบุรี นั่งทำงานในบรรยากาศสุดชิล

• [Ad]

หมอเจเจ้ขอทุกคนไปบำบัดอาการหมดไฟกันที่ “The Portal Coworking & Coffee” คาเฟ่ชลบุรี เติมเชื้อเพลิงด้วยบรรยากาศสุดชิล และเมนูอาหารรสเด็ด!