วิจัยเผย! คู่รักที่เหมือนกันเกินไป มักจะคบกันได้ไม่นาน
  1. วิจัยเผย! คู่รักที่เหมือนกันเกินไป มักจะคบกันได้ไม่นาน

วิจัยเผย! คู่รักที่เหมือนกันเกินไป มักจะคบกันได้ไม่นาน

อย่าเอาปัญหาเรื่องความแตกต่างมาเป็นสาเหตุให้เลิกรากันเลย เพราะวิจัยเผยแล้วว่าคู่รักที่เหมือนกัน มักคบกันไม่รอด!
writerProfile
18 ธ.ค. 2022 · โดย

ในการรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวคงไม่สามารถทำได้หากมีคนพยายามอยู่เพียงคนเดียวในความสัมพันธ์ ดังนั้นการพร้อมที่จะรับฟังและเรียนรู้กันไปอย่างตั้งใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และการเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เราควรมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกัน เพราะแม้จะเป็นคู่รักกันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเขาทั้งหมด แต่การละเลยอีกฝ่ายจนห่างเหินก็ไม่ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์เช่นกัน ผลการวิจัยนี้จึงชี้ว่า “คู่รักที่โหยหากันมากเกินไป หรือต้องการระยะห่างที่มากขึ้น มักจะก่อเกิดปัญหาในความสัมพันธ์”

วิจัยเผย! คู่รักที่เหมือนกันเกินไป มักจะคบกันได้ไม่นาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์กล่าวว่า ความลับของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนั้น ไม่ใช่การอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลา แต่เป็นการใกล้ชิดกันที่ต่างฝ่ายต่างต้องมีความสุข แม้ว่าทั้งคู่จะมีความแตกต่างกันมากเพียงไหนก็ตาม และคู่รักที่มีความคล้ายคลึงกันมากเกินไปทั้งร่างกาย นิสัย และบุคลิกภาพ มีโอกาสน้อยที่ความสัมพันธ์จะยืนยาว

จากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นักวิจัยจัดการทดสอบกับชายหญิงวัยกลางคน 732 คน เป็นเวลา 3 ปี วัดความใกล้ชิดระหว่างพวกเขาและคู่นอน ในแบบทดสอบที่เรียกว่า ‘Inclusion of Other in Self’ พิจารณาว่าคนสองคนมีแง่มุม ลักษณะบุคลิกภาพ ค่านิยม เอกลักษณ์ ร่วมกันมากน้อยเพียงไรในแง่มุมอื่น ๆ จากการทดสอบพบว่า คู่รักที่มีความสัมพันธ์ที่แน้นแฟ้นที่สุดไม่ใช่คู่รักที่อยู่ใกล้กันที่สุด หรือคู่รักที่อยู่ไกลกันที่สุด แต่เป็นคู่รักที่รู้ว่าตนและคนรักไม่ได้สนิทกันเท่าที่ควร แต่ต่างฝ่ายต่างมีความสุขเมื่อมีช่องว่างทางความสัมพันธ์ที่พอดีเช่นนี้

ศาสตราจารย์เดวิด ฟรอสต์ หัวหน้าผู้เขียนกล่าวว่า “ไม่สำคัญว่าคุณใกล้ชิดกันแค่ไหน แต่ความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับว่าคุณพึงพอใจหรือไม่กับความใกล้ชิดที่ได้รับ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องหาวิธีที่ตะบรรลุระดับความใกล้ชิดในอุดมคติของคุณกับคู่รัก”