เปิดขั้นตอนขอหนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเดินทางอย่างง่าย!
 1. เปิดขั้นตอนขอหนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเดินทางอย่างง่าย!

เปิดขั้นตอนขอหนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเดินทางอย่างง่าย!

ยุคโควิด-19 แบบนี้ จะเดินทางออกนอกประเทศทั้งทีต้องเป็นไปอย่าง New Normal มี Passport อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีหนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วย!
writerProfile
21 ก.ย. 2021 · โดย

อย่างที่รู้กันค่ะช่วงยุคโควิด-19 แบบนี้ จะเดินทางออกนอกประเทศนั้นไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ ใครที่แพลนอยากบินไปต่างประเทศ มีหลายอย่างที่เตรียม ต้องเช็กให้ดีเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือเดินทาง (Passport) รวมถึงเงื่อนไขการปฏิบัติตัวของประเทศปลายทาง ที่สำคัญ คือหนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อใช้ในเดินทางระหว่างประเทศ หรืออีกชื่อคือ "เล่มเหลืองโควิด" นั่นเอง และถึงแม้จะได้รับวัคซีนโควิดครบแล้ว ก็ต้องมีเอกสารยืนยันด้วยเช่นกัน วันนี้ Wongnai Beauty พามาดูขั้นตอนง่าย ๆ ในการขอรับหนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อใช้เดินทาง บอกเลยว่าอยากบินต้องได้บินจ้าา~ 

เอกสารและขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองเพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศ 

ขอหนังสือรับรองเพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศ

สำหรับใครที่มีแพลนเดินทางระหว่างประเทศ อย่างแรกที่ต้องรู้เลยคือเราต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบทั้งสองเข็มก่อนค่ะ และวัคซีนที่ได้รับต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาของราชอาณาจักรไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก 

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) 
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วฉบับสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) 

กรณีไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนตัวจริง แต่ยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบแล้ว สามารถใช้หลักฐานยืนยันจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม พร้อมกับใบรับรองแพทย์ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนได้

จากนั้นไปยื่นที่หน่วยงานบริการสำหรับการขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและออกหนังสือรับรองสำหรับการเดินทาง 

คำแนะนำ : ควรตรวจสอบวันทำการ และสอบถามนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

หน่วยงานบริการสำหรับการขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ

ขอหนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอหนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิดได้ที่ไหน

สำหรับหน่วยงานให้บริการผู้ที่อยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถขอรับหนังสือรับรอง ได้ที่

 • สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
 • กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถขอรับหนังสือรับรอง ได้ที่

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • โรงพยาบาลศูนย์
 • โรงพยาบาลทั่วไป 

สิ่งที่ต้องรู้! การขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

ขอหนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำยังไงบ้าง
 • ต้องใช้ เอกสาร รับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทั้งสองเข็มของประเทศไทย (สามารถขอได้ผ่านแอปหมอพร้อม หรือหน่วยที่ให้บริการฉีดวัคซีน)
 • ก่อนเดินทางต้อง รู้เงื่อนไขของประเทศปลายทาง ดูเอกสารและปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • สามารถใช้หนังสือรับรองเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ และกลับเข้ามาในประเทศ
 • เมื่อฉีดวัคซีนครบแล้วและมีเอกสารที่กำหนด สามารถขอรับหนังสือรับรองได้ทันที
 • หากหนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิดหาย สามารถติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานให้บริการ
 • หากไม่สามารถมาขอหนังสือรับรองด้วยตัวเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้
  ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน ให้ยื่นเอกสารเพิ่มอีก 2 รายการ คือ
  1. หนังสือมอบอำนาจ ตัวจริง
  2. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง และสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
 • มีค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรอง อัตราครั้งละ 50 บาท/เล่ม 
  กรณีมีข้อพิเศษอันควร สามารถยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไป ทั้งนี้เหตุผลเป็นไปตามเจ้าหน้าที่เห็นสมควร
 • เพื่อความรวดเร็วควรนัดหมายก่อนล่วงหน้า สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3232, 3234-35 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ travelhealth@ddc.mail.go.th

Reference 

กรมควบคุมโรค 2564."เอกสารรับรองโควิด 19 ระหว่างประเทศ" [Online] เข้าถึงได้จาก : https://ddc.moph.go.th/dcd/pagecontent.php?page=665&dept=dcd สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 

ต้องบอกเลยว่าขั้นตอนการบินไปต่างประเทศก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ เพียงเราต้องจัดเตรียมทุกอย่างเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเท่านั้นเอง และแน่นอนว่าวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่ายังไงทุกคนก็ต้องได้รับวัคซีนให้ครบทั้งสองเข็มก่อน ถึงจะได้ใบรับรองเพื่อไปยื่นขอหนังสือรองรับฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ที่แน่ ๆ คือต้องวางแผนก่อนขอหนังสือรับรองก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค เลยจ้า