อุโมงค์เหมืองทองโต๊ะโม๊ะ
ดูเส้นทางประวัติศาสตร์การขนทองในอดีตอุโมงค์เหมืองทองโต๊ะโม๊ะ (ชุมชนท่องเที่ยวภูเขาทอง) เจาะเวลาหาอดีตกับอุโมงค์เหมืองทองโต๊ะโม๊ะ ที่อยู่ห่างจากชายแดนมาเลเซียเพียง ๘๐๐ เมตร และต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าดิบชื้น เพื่อเข้าไปเยี่ยมชมอุโมงค์ที่ใช้สำหรับลำเลียงขนส่งแร่ทองคำ และเครื่องมือต่างๆ ในอดีต ซึ่งเหมืองทองถูกปิดตัวลงไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่ยังคงทิ้งร่อยรอยในอดีตไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาอีกพอสมควร... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo