องค์พระศรีคเณศ พระพิฆเนศ ณ นราธิวาส
องค์พิฆเนศสวยที่สุดองค์พระพิฆเนศสวยงามที่สุดในประเทศไทย “องค์พระศรีคเณศ พระพิฆเนศ ณ นราธิวาส” องค์พระพิฆเนศ องค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สวยงามปราณีต รูปร่างสรีระอันอ่อนช้อย วิจิตร ตระการตา มาก จนได้ชื่อว่าเป็น “พระพิฆเนศกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่งดงามที่สุดในเมืองไทย” องค์พระพิฆเนศตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ เขามงคลพิพิธ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนราแห่งใหม่ ออกแบบ และดูแลงานก่อสร้างโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญชัย ต้นครองจันทร์  Google Map : https://goo.gl/maps/VLmMSq9SJndCzJ1W9... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
photo