ด่านชายแดนไทย มาเลเซีย บ้านภูเขาทอง
จุดผ่อนปรนไมย มาเลเซียด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย อำเภอสุคิริน เป็นจุดผ่อนปรน ที่เมื่อก่อนก็เกิดให้ชาวบ้านข้ามกันไปมาไทย มาเลเซีย เป็นจุดผ่อนปรนที่สงบ และน้อยคนจะรู้จัก ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่นี่หมดสิทธิ์เลย เป็นหลักเขตที่ ๖๕/๑๔๙ อยู่บ้านภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส กับบ้านกาไล อำเภอเยอลี ประเทศมาเลเซีย... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
photo