Max value คอนโค IDEO สาทร max value sathorn
Max valu คอนโค IDEO สาทร max valu satorn
อาหารพร้อมทานสาขานี้ แจ่มมากบอกเรยคุ้มร้านแมกเวลู ใต้ตึกIDEO สาทร ถ้าเดินทางโดยบีทีเอสใช้ทางออกที่ 4 ค่ะ เมนูอาหารพร้อมทานมีให้เลือกมากมาย ทุกเมนูที่ recoommened เทสแร้วผ่านค่ะ ถ้าไปช่วงเวลาตั้งแต่ 19:00 เปนต้นไป จะมีป้ายลดราคาเริ่มตั้งแต่ 30%-50% พวกเมนูซาซิมิ คุ้มมวาก สดค้ะ ทำวันต่อวัน แวะฝากท้องเปนประจำค้ะ อาหารพร้อมทานเค้ารสชาติดี อนามัยดี ราคาไม่แพงค่ะ ถ้ามีรูปเพิ่มจะมาอัพเพิ่มค้ะ... อ่านต่อ
3 Likes0 Comment
LikeShare
photo