บรรยากาศ หลาดใต้โหนด
บรรยากาศ
กินดีมีสุข หลาดใต้โหนดหลาดใต้โหนด ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของคุณกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2539 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จ.พัทลุง หลังจากคุณกนกพงศ์ ได้เสียชีวิตลง พี่น้องครอบครัวสงสมพงพันธุ์ ได้ปรับให้บ้านหลังนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ต่อมาได้มีโครงการตลาดท้องถิ่น โดยมีทั้งผักสด ผลไม้ อาหารพื้นเมือง ขนมพื้นบ้านและสินค้าแฮนด์เมด หลาดใต้โหนดมีเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น... อ่านต่อ
18 Likes0 Comment
LikeShare
photo