บรรยากาศ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
บรรยากาศปรับภูมิทัศน์รอบๆวัดใหม่ ร่มรื่นสบายตา
ปรับภูมิทัศน์รอบๆวัดใหม่ สวยงามกว่าเดิมมาก
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง) พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ พูดถึงวัดระฆังแน่นอนที่ทุกคนรู้จักและให้ความเคารพคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และบทสวดมนต์แผ่เมตตา คาถาชินบัญชร วัดระฆังเดิมชื่อวัดบางว้าใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระแก้วและสร้างระฆังชดเชยให้วัด 5 ลูกจากนั้นได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดระฆังโฆสิตาราม" ที่เรียกมาจนปัจจุบัน ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ที่อยากแนะนำไม่อยากให้พลาดสำหรับผู้ที่เดินทางมาไกล 〰️ไหว้พระ,ปิดทอง,สวดคาถาชินบัญชร ที่วิหารเก่าซึ่งมีรูปหล่อหลวงพ่อโต น้ำมนต์ที่วิหารนี้ศักดิ์สิทธิ์นำกลับไปฝากพรมให้ครอบครัวได้ครับ 〰️หอพระไตรปิฎก อยู่ด้านข้างของพระอุโบสถ์เดิมเป็นตำหนักประทัปของรัชกาลที่ 1 เมื่อตอนยังรับราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เข้าเยี่ยมชมภายในได้ตรงข้ามเป็นหอระฆังสร้างสมัยรัชกาลที่ 1 〰️พระอุโบสถ สวยงามทั้งภายนอกและภายใน มีพระประธานคือ หลวงพ่อยิ้มรับฟ้า ภาพฝาผนังภายในโบสถ์สวยงามจริงๆ ผมมาไหว้พระที่วัดระฆังค่อนข้างบ่อย กิจกรรมที่ทำประจำคือจุดธูปเทียนบูชา, ปิดทองรูปปั้นหลวงพ่อโตที่วิหารเก่า, สวดคาถาชินบัญชร และอีกสิ่งหนึ่งคือ นั่งสมาธิที่พระอุโบสถ ในวันธรรมดาจะเงียบสงบเย็นสบายมาก "ไหว้พระวัดระฆัง ชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี" #ไหว้พระเก้าวัด #วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
22 Likes0 Comment
LikeShare
photo