4.7
114 เรตติ้ง (79 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่จนถึง 17:00
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พระปรางค์ที่สูงที่สุดในไทยวัดอรุณราชวราราม หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันติดปากว่า วัดแจ้ง เป็น พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีเรียกว่า วัดมะกอก ต่อมาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ชาวบ้านเรียกจนติดปากว่า วัดแจ้ง ตั้งอยู่ริมคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยา โดดเด่นสวยงามทั้งกลางวันกลางคืนครับ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo